تا پایان سالجاری؛

۱۰۰ هزار سرباز در طرح مهارت آموزی شرکت می کنند

به گزارش نویدتهران،جانشین سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی گفت: تا پایان سال ۱۰۰ هزار سرباز در طرح توانمندسازی و مهارت آموزی شرکت می‌کنند.

سردار کریمی با اعلام این خبر افزود: تاکنون 140 هزار سرباز برای شرکت در آزمون مهارت آموزی ثبت نام کرده اند که 36 هزار نفر از آنان دو مرحله آزمون را طی کرده اند.

وی گفت: این تعداد کسانی هستند که پیش از ورود به سربازی مهارت هایی داشتند و در این آزمون ها در زمینه مهارتشان مورد سنجش قرار گرفته اند.

سردار کریمی با بیان اینکه تاکنون نیروهای مسلح به 51 هزار سرباز آموزش های مهارتی داده اند بیان داشت: به سربازانی که در این آزمون ها موفق می شوند گواهی مهارت نیروهای مسلح که به تأیید سازمان فنی و حرفه ای رسیده است ، اعطا می شود.

جانشین سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی افزود: از مهارت های این سربازان در دوران خدمت استفاده می شود و سربازانی که مهارت هایی را در دوران خدمت کسب می کنند پس از پایان خدمت از آن استفاده خواهند کرد.

سردار کریمی گفت: سربازان بخشی از این آموزشها را در پادگانها و بخش دیگر را در اوقات فراغتشان فرا می گیرند.

وی با بیان اینکه تلاش می کنیم هر سرباز در دوران خدمت یک مهارت را بیاموزد ، افزود: مرحله سوم آزمون مهارت آموزی سربازان 9 اسفند برگزار می شود و برای آموزش مهارت 200 هزار سرباز در سال آینده برنامه ریزی کرده ایم.