سرلشکر صفوی:

گفتمان« انقلابی» گفتمان برتر و غالب جهان اسلام

به گزارش نویدتهران،سرلشکر صفوی گفت: جمهوری اسلامی ایران توانسته است الگوی عدالت خواهی و آزادی بخش برای جوامع اسلامی ارائه نماید و در بعد فرهنگی توانسته است فرهنگ مقاومت را بوجود آورد و گفتمان انقلابی که حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری به دنبال آن بوده اند ، در مقابل دو گفتمان دیگر به گفتمان برتر و غالب در جهان اسلام تبدیل شده است .

مراسم اختتامیه دوازدهمین دوره از انتخاب کتاب سال پاسداران اهل قلم با سخنرانی سردار سرلشکر پاسدار دکتر سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا برگزار شد.

سرلشکر صفوی در این مراسم با موضوع تاثیر نویسنده و کتاب بر تعمیق اقتدار فرهنگی و تمدن نوین اسلامی سخن گفت و با اشاره به مولفه های تمدن اسلامی گفت:فرهنگ و تمدن دو مولفه اساسی برای حفظ هویت ملی و ارزشهای فرهنگی و اسلامی ملت بزرگ و تمدن ساز ایران است.

وی ادامه داد: هویت انسان ها و هر جامعه ای متاثر از فرهنگ ، تاریخ و ارزشها و هنرهای آن جامعه است.

سرلشکر صفوی با اشاره به مفهوم هویت ملی گفت: هویت ملی یک مفهوم پویا و پیش رونده است و جوامع مختلف بر اساس دریافتهای فرهنگی و علمی و هنری و شعر و ادبیات هویت خود را می سازند .

وی ادامه داد:پیدایش علوم مختلف و باورهای انسانی و اعتقادی در طول زمان دست مایه شکل دهی اندیشه و تبدیل آن به سازه های انسانی و معماریهای بزرگ از طریق کتاب شده است .

سرلشکر صفوی افزود:مفاهیم اخلاقی و انسانی و تاثیر آن بر فضای فکری جامعه و رشد ارزشها و فضائل اخلاقی جامعه متاثر از آثار مکتوب انسانهای متعالی و خردمند و عارفان بحق است که جامعه را بسوی دوری از رذایل اخلاقی و تقرب به اخلاق و رفتار اجتماعی توام با مهربانی – گذشت و ایثار سوق می دهند و تولید کتاب و آثار ادبی ، هنری و شعر وحماسه در گذشت زمان باعث بهبود شاخص های زندگی فرهنگی انسان ها می شود.

وی با اشاره به تاثیر متقابل خدمات نشر کتاب و بعد فرهنگی جامعه گفت:اگر به تاثیر متقابل خدمات نشر کتاب و بعد فرهنگی هر جامعه و تاثیر آن بر هویت ملی اذعان داشته باشیم بایستی بگوئیم اگر جامعه ای فاقد تولیدات نشر ( کتاب و مقالات و نشریات) باشد به نا چار از فضای فکری و مرجع فکری بیگانگان تاثیر می پذیرد که در دراز مدت مغلوب فرهنگی می شود .

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا در ادامه با گریزی بر گفتمان های حاکم در بعد ملی و منطقه غرب آسیا و جهان اسلام طی دو قرن گذشته گفت:طی دو قرن گذشته در مقیاس ملی در داخل کشور و در مقیاس منطقه غرب آسیا و در مقیاس جهان اسلام سه نوع گفتمان فرهنگی سیاسی رایج شده است.

وی افزود:گفتمان غرب گرایی با این استدلال که غرب با برتری اقتصادی ، فناوری و نظامی به قدرت برتر جهان تبدیل شده است چاره ای جز تسلیم شدن و یا پیروی از غرب نمی دیدید. از سوی دیگر گفتمان دیگری به نام اصلاحات در جهان اسلام در پی به روز کردن نظام آموزشی و بهبود شرایط اقتصادی خصوصا در حوزه تولید و تکنولوژی و تعامل سازنده با بلوک غرب بوده است و در ایران مرحوم میرزا تقی خان امیرکبیر پیشتاز این طیف گفتمان و در قرن حاضر امثال مرحوم مهندس بازرگان از چهره های شاخص گفتمان اصلاحات و تلفیق اسلام با علوم غرب بود.

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا با اشاره به شکل گیری گفتمان سومی در قرن حاضر با عنوان گفتمان انقلابی ، گفت: گفتمان انقلابی در جهان اسلام در پی مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی و غربی و بر قراری عدالت و قسط اجتماعی شکل گرفت که خواهان تغییر و تحول اساسی در ساختار سیاسی حکومتها و مناسبات فرهنگی اجتماعی و روابط خارجی بوده است.

وی افزود:از چهره های پیشتاز این گفتمان انقلابی سید جمال الدین حسینی اسد آبادی و در قرن معاصر حضرت امام خمینی (ره) و در حال حاضر مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای سکان دار این گفتمان هستند و به واسطه این گفتمان انقلابی تمدن نوین اسلامی را در بعد فرهنگی، فرهنگ مقاومت نهادینه کرده ایم.

سرلشکر صفوی در ادامه تصریح کرد: فرهنگ مقاومت اسلامی از ایران به سوریه، لبنان، یمن و عراق رسانده شد . به نحوی که دولت سوریه توانست 85 ماه در برابر دشمنان مقاومت کندو این فرهنگ از ایران وارد آن سوی مرزها شد و توانست سوریه را نجات دهد. هر چند مستشاران ما هم به سوریه رفتند ولی آنها باور کرده بودند فرهنگ مقاومت جواب می‌دهد و اکنون این فرهنگ وارد منطقه شده است.

سرلشکر صفوی در تشریح تمدن نوین اسلامی و الزامات آن گفت:در حقیقت تمدن نوین اسلامی به معنای تاثیر پذیری فکری ملت ها از اسلام است و لازمه آن تربیت نسل انقلابی با ویژگیهای شجاعت ،سواد،تدیّن و دارای ابتکار و پیش‌گام، خودباور، غیور در هر کشوری است که انگیزه کافی برای حرکت داشته باشند.

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا در ادامه تصریح کرد: جمعیت یک میلیارد و ششصد و بیست میلیون مسلمان جهان اسلام با داشتن فرهنگ و تمدن اسلام پتانسیل عظیمی می باشد و در حقیقت تمدن نوین اسلامی مورد نیاز و انتظار نخبگان و اندیشمندان از شرق آسیا از اندونزی تا شمال آفریقا است و آرزوی تمامی خردمندان جهان اسلام ، تمدن نوین اسلامی است که با عث قدرت و همگرایی ملت های مسلمان و آینده سازی جهان اسلام می گردد.

وی افزود:گفتمان انقلابی در نظام جمهوری اسلامی ایران و در بعد سیاسی تبدیل به حکومت مردم سالار دینی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود شده است و جمهوری اسلامی ایران توانسته است الگوی عدالت خواهی و آزادی بخش برای جوامع اسلامی ارائه نماید و در بعد فرهنگی توانسته است فرهنگ مقاومت را بوجود آورد و گفتمان انقلابی که حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری به دنبال آن بوده اند ، در مقابل دو گفتمان دیگر به گفتمان برتر و غالب در جهان اسلام تبدیل شده است .

سرلشکر صفوی در پایان تاکید کرد:
جمهوری اسلامی ایران علاوه بر آنکه توانسته در زمینه ارائه تمدن نوین اسلامی پیشتاز باشد ،در این زمینه الگویی برای حکومت مردم سالار دینی ارائه کرده و در وحدت جهان اسلام گام های عملی را برداشته است.