آیت الله اعرافی در اختتامیه جشنواره هنر آسمانی:

هنرمندان حوزوی در عرصه هنر انقلابی فعالیت کنند

به گزارش نویدتهران، مدیر حوزه های علمیه گفت:حوزویان هنرمند نباید از جریان های هنرهای انقلاب و هنر آیینی و قدسی جدا شوند، همه ما یکی هستیم باید در جهت آرمان های بزرگ حرکت کنیم.
آیت الله اعرافی امروز در مراسم اختتامیه ششمین جشنواره هنر آسمانی در مدرسه عالی دارالشفا گفت: هنر در ذات آدمی ریشه دار است و برگرفته شده از ویژگی های خاص آدمی است و هنر انسانی از ممیزات بشر است.

وی افزود: همه آنچه از انسان صادر می شود، مصداقی از خلق و آفرینش انسانی است که خداوند به او موهبت کرده است، ولی در هنر این خلق اوج می گیرد و به همین دلیل تاثیرات و دامنه تاثیرگذاری هنر بالا می رود.

مدیر حوزه‌های علمیه بیان کرد: رهبران بزرگ در جریانات مختلف حق یا باطل، بی نیاز از کاربست هنر در مجرای ترویج اندیشه خود نبودند و شاید کمتر بتوان تصور کرد اندیشه و جریان فکری و فرهنگی در دنیا بدون اتکا به هنر بتواند نشر و رواج پیدا کند.

آیت‎الله اعرافی گفت: بر این نکته نیز بیفزاییم که در دنیای معاصر و جدید و در بستر تمدن غربی، شاهد به کارگیری هنر با ممیزات غیرالهی در ابعاد بسیار وسیع هستیم و فکر و ذهن بشر در کنار تولید علوم انسانی و فناوری و… ابزار تمدن غربی است و هنر نیز در همین بستر شکل می گیرد.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه گفت: 25 سال پیش در یکی از پایتخت های اروپایی مهم بودم که گفته می شد،‌در یک روز بیش از 100 برنامه هنری در این شهر برگزار می شود؛ قدرت هالیوود و انواع طیف وسیع هنرهای درست و غلط که غالبا متکی به نگاه های غیر اصلی است یکی از مجرای فکر تمدن غربی و یکی از ابزارهای نفوذ در عالم است.

وی افزود: وقتی کسی به قیدی تقید نداشته باشد، فضا برای بروز هر هنر باز است و جهان نیز تحت تاثیر هنر غربی به سان دیگر جلوه های تمدن غربی قرار دارد. این مسایل ثابت می کند که حوزه نمی تواند شانه را از زیر بار فراگیری و کاربست و هدایت هنر با چارچوب های منطق انقلاب اسلامی خالی کند.

تاکید رهبر انقلاب بر اهتمام حوزه علمیه به مقوله هنر

آیت‎الله اعرافی گفت: در چند جلسه که در محضر رهبر انقلاب حضور داشتم، چند بار ایشان بر اهتمام حوزه بر هنر در چارچوب اسلامی و حوزوی تاکید فرمودند و مثال هایی نیز بیان کردند.

وی گفت: اگر بخواهیم با جریان مهاجم غیر الهی مواجهه هوشمندانه و حکیمانه داشته باشیم، نیازمند هنر پاک و متعهد و قدسی و آسمانی هستند و همچنین اگر بخواهیم از موضع فعال، اندیشه خود را در اعمال جان انسان ها بنشانیم نیازمند کاربست هنر است.

وی افزود: هنر دارای بخش های مختلف است و گاهی از هنر اسلامی بحث می شود و هنر حوزه ای نیز در شکل اخص آن بیان می شود؛ هنر، اسلامی، آنگاه که قید اسلامی به هنر متصل شود، می تواند معانی مختلفی داشته باشد.

مدیر حوزه‌های علمیه بیان کرد: از جمله معانی این هنر آن است که اندیشه عقلانی و مبانی معارف اسلامی در هنر تجلی کرده است که گوشه ای از آن را به هنر آئینی می نامند؛ معنی دوم آن است که همان اندیشه دینی در قالب هنر ارایه شود؛ سومین معنی آن است که هنری تولید شده است و به خط قرمزی اسلام نیز وارد نشده است و در همان چارچوب های اسلامی خلف شده است.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه گفت: معنی دیگر هنر، هنری است که در جهات و اغراض و اهداف اسلامی به کار برود؛ گاهی نیز از هنر اسلامی چنین یاد می شود که با قصد الهی تولید شده باشد؛ هنر تولید شده در جهان اسلام و یا توسط مسلمانان تولید شده است، معانی دیگر هنر اسلامی را تشکیل می دهند.

وی افزود: از سوی دیگر زمانی که از هنر اسلامی بحث می کنیم، دارای چهار زاویه است که اولین آن، در عرصه فعالیت در زمینه فلسفه هنر است؛ فقه هنر، اخلاق هنر و نظام هنر اسلامی دیگر زوایای این هنر است که حوزه و مدیریت حوزه در این زمینه مسئولیت دارد؛ نظام تمدنی هنر را نیز باید مد نظر داشت.

مدیر حوزه‌های علمیه بیان کرد: در این چهار دهه ده ها اثر و مقالات متعددی تولید شده است، ولی هنوز در گام نخست قراردادیم و باید روی این محورها کار کنیم؛ هنر اسلامی و قدسی دارای معنی است و گاهی برخی از مسئولین نیز در حوزه علوم انسانی بیان کردند که علوم انسانی اسلامی معنی ندارد که این سخن از یک مسئول متوقع هستیم که روی معانی صحبت کنند.

آیت‎الله اعرافی گفت: در این زمینه دیدگاه های متعدد وجود دارد ولی حداقل 15 حوزه مطالعاتی در این زمینه وجود دارد؛ نباید بگوییم که علوم انسانی اسلامی وجود ندارد که صاحبان تندترین نظرات نیز این سخن را نمی پذیرند.

وی گفت: وقتی از هنر حوزوی صحبت می کنیم به معنی اخص آن پرداخته ایم؛ حوزه دارای مقومات و شنئون است که باید به آن توجه کرد؛ در اینجا دو وظیفه کلان داریم که بدون تصدی گیر باید هدایت و راهبری جریانات هنری داشته باشیم و اندیشمندان و هنرمندان قدری نیاز داریم که راهبر هنر، در عرصه های مختلف هنری باشند.

فیلم قدسی و معنوی ایران امروز در جهان تاثیرگذار است

وی افزود: کار بزرگ دیگر نهاد حوزه ای تولید فکر است و دیگر وظیفه، قدرت راهبری جریان های هنری در داخل و خارج از کشور داشته باشد؛ 15 سال پیش در مالزی نشستی برگزار شد و چهره های مختلفی از کشورهای مختلف حضور داشتند و در آنجا بیان می کردند که فیلم قدسی و معنوی ایران امروز در جهان تاثیرگذار است و با این وجود اگر قدرت بیشتری در این زمینه ایجاد کنیم می توانیم موجه های بزرگی ایجاد کنیم.

مدیر حوزه‌های علمیه بیان کرد: وظیفه سوم، پرداخت مستقیم به عرصه های هنری که با شئون حوزوی هماهنگ باشند؛ در این عرصه چهار قلمرو وجود دارد که در نظام هنر حوزه باید این عناصر در نظر گرفته شود.

آیت‎الله اعرافی با اشاره به نظامات شکل گرفته و تدوین شده در حوزه بیان کرد:نظام جامع هنر ابلاغ شد و طلاب از سال اول می توانند به سمت هنرهای مشترک و انتخابی بروند؛ امیدواریم در سال آینده نظام های جامع هنر، برنامه 5 ساله و نظام آموزشی سطح 1 تا 3 که طراحی شده و علاوه بر آنها نظام جامع حوزه در حال انجام است.

وی گفت: حوزویان هنرمند نباید از جریان های هنرهای انقلاب و هنر آیینی و قدسی جدا شوند، همه ما یکی هستیم باید در جهت آرمان های بزرگ حرکت کنیم.