وزير آموزش و پرورش در همايش ملي روانشناسي مدرسه:

فاصله ميان آموزش هاي مدرسه و نيازهاي جامعه از دلايل تنزل جايگاه آموزش و پرورش است

به گزارش نویدتهران،وزير آموزش وپرورش در همايش ملي روانشناسي مدرسه با اشاره به حذف آزمون در دوره ابتدايي گفت: فاصله ميان آموزش هاي مدرسه و نيازهاي جامعه از دلايل تنزل جايگاه آموزش و پرورش است.
پيش از ظهر امروز سيدمحمد بطحايي در چهارمين همايش ملي روانشناسي مدرسه كه با تأكيد بر روي آورد تحول به روانشناسي تربيتي، در سالن كوثر دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار كرد: آموزش و پرورش همانند ساير دستگاه ها و نهادها داراي فرهنگ سازماني است و اين فرهنگ شامل هنجارها و قوانين نانوشته اي است كه رفتار و عملكرد كاركنان مجموعه را تحت تأثير قرار مي دهد.

وي افزود: برخي از سازمان ها و نهادها از كارجمعي و يا تحول در فعاليت ها استقبال مي كنند، اما برخي دستگاه ها بر روش هاي سنتي اصرار مي كنند و در برابر تحولات شديداً مقاومت مي كنند و متأسفانه آموزش و پرورش از نوع دوم است؛ بنابراين ما مشاهده مي كنيم بعداز انقلاب علي رغم مطالعات خوبي كه انجام شده، اما تحولات با موانع و مقاومت مجموعه همراه بوده است.

وزير آموزش وپرورش با اشاره به تجربه مدیریتی بيش از سي ساله خود در آموزش و پرروش، تصريح كرد: همواره تغييرات در آموزش و پرورش با مقاومت بدنه دستگاه رو به رو بوده است، اين مخالفت ها با ظرافت خاصي انجام مي شود، حتي گاهی اوقات ممكن است به زبان آورده نشود، و همين موضوع باعث شده تا تلاش هاي انجام شده بعداز پيروزي انقلاب اسلامي همواره به جايي نرسد و نتيجه اي در تربيت دانش آموزان نداشته باشد.

وي ادامه داد: درست يا غلط بايد پذيرفت، مقاومت در برابر تغيير يكي از ويژگي هاي آموزش وپرورش است.

بطحايي با اشاره به وجود بيش از 13 ميليون دانش آموز، خاطرنشان كرد: 26 ميليون والدين و در مجموع حدود 40 ميليون نفر از جامعه با آموزش وپرورش سروكار دارند واين گستردگي شايد يكي از علل مقاومت در برابر تحول باشد.

وي افزود: وقتي سخن از تحول مي شود، بدان معناست كه در جايي كه قرار داريم با آنچه مطلوب است، فاصله دارد و براي رفع اين فاصله ، تحول ضروري است و برای جلوگیری از فاصله بيشتر، تحول و تغيير بايد سريع تر انجام شود.

عضو كابينه تدبير واميد اظهار كرد: در دهه هاي اخير مطالعات زيادي براي انجام تحولات و رفع گسل ايجاد شد ه بين محتواهاي آموزشي و كار تربيتي صورت گرفته است، اما در عمل تغييري انجام نشده و همچنان اين فاصله وجود دارد،؛ بنابراين امروز وقت انجام سريع تغييرات است و زمان براي مطالعه سپري شده است.

وي فاصله بين آنچه دانش آموز در مدرسه مي آموزد با آنچه جامعه و خانواده ها به آن نياز دارند را از دلايل تنزل جايگاه و اهميت آموزش وپرورش در جامعه برشمرد و عنوان كرد: امروزه آموزش مهارت هاي زندگي در مدرسه يك امر حياتي است و فضاي مجازي يكي از ضرورت هاي جامعه است كه متأسفانه در مدرسه آموزش رسمي براي تعامل دانش آموزان با اين فضا صورت نمي گيرد.

وزير آموزش وپرورش گفت: براي معلم سرفصل تغيين مي كنيم تابراساس آن، دانش آموزان را آموزش دهد بنابراين فرصتي براي تربيت دانش آموزان در مدرسه باقي نمي ماند.

وي سند تحول را يكي از اسناد بالادستي خوبي دانست كه نقشه راه را براي آموزش و پرورش ترسيم مي كند و تصريح كرد: حذف آزمون از دوره ابتدايي امر بديهي و ضروري است كه هر كسي با يك مطالعه معمولي به اين نتيجه مي رسد؛ زيرا برگزاري آزمون در دوره ابتدايي شادي و نشاط را از دانش آموزان گرفته و فرصت بازي كردن و پرداختن به عالم كودكي را از آنها سلب كرده است،
به طوري كه برخي دانش آموزان ابتدايي براي ايجاد آمادگي شركت در آزمون هر14 روز در يك آزمون شركت مي كنند و زندگي شان سرشار از استرس است و اين فشار و استرس زماني تشديد مي شود كه از بین17 نفر تنها يك نفر در مدارس خاص پذيرفته مي شوند و 16 نفر ديگر متهم به بي استعدادي و تنبلي مي شوند.

بطحايي تحقق تحولات آغاز شده را منوط به همكاري خانواده دانست و افزود: اساتيد دانشگاه و رسانه ها در كنار خانواده ها بايد با آموزش وپرورش همكاري كنند تا اين تغييرات به سرانجام برسد، زيرا تنها مسيري كه آموزش وپرورش را به افق ترسيم شده نزديك مي كند مسير تحول است.

وي در پايان از همكاري هاي مجلس شوراي اسلامي درخصوص انجام تحول در آموزش وپرورش تقديركرد.