حضرت آيت الله جنتي:

گزينه هاي روي ميز ما «الله اكبر» است

رئيس مجلس خبرگان رهبري درباره اظهارات رئيس جمهور امريكا گفت: اگر او مدام مي‌گويد گزينه هايش روي ميز است گزينه هاي روي ميز ما هم الله اكبر است ما مسلح به الله اكبريم، روي ميز ما وحدت كلمه و مقاومت است.

آيت الله احمد جنتي در مسير راهپيمايي 22 بهمن درباره تهديدات اخير آمريكايي ها افزود: ملت ما 38 سال است كه در راهپيمايي 22 بهمن شركت مي كند و مرگ بر امريكا مي گويد اين شعار ذكر ماست و مردم ما عوض نشده اند.
به گزارش نوید تهران ، وي تاكيد كرد: مادام كه امريكا ادم نشود ما هم از شعار مرگ بر امريكا دست بر نمي داريم. نه امريكا از دشمني با ما دست بر مي دارد و نه ما از دشمن ستيزي دست برمي داريم.
رييس مجلس خبرگان رهبري افزود: پاسخ ما به اين تهديدات همان جمله امام راحل است كه فرمودند امريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند و ما مثل كوه مي ايستيم و آنان را خرد مي‌كنيم.
وي گفت: مردم ما هم همين عقيده را دارند و معتقديم كه اگر او مدام مي‌گويد گزينه هايش روي ميز است گزينه هاي روي ميز ما هم الله اكبر است ما مسلح به الله اكبريم، روي ميز ما وحدت كلمه و مقاومت است همان مقاومتي كه رژيم صهيونيستي را در سه تجاوز اخيرش شكست داد.
دبير شوراي نگهبان افزود: گزينه روي ميز ما همان مقاومتي است كه داعشي ها را در سوريه شكست داد.
آيت الله جنتي همچنين گفت: حضور گسترده مردم در راهپيمايي امروز پيام هاي زيادي دارد و يكي از پيامهايش اين است كه در هر چه اختلاف سليقه داشته باشيم در دشمني با امريكا وحدت كلمه داريم.