سیدحسن نصرالله در هفدهمین سالروز جشن مقاومت و آزادی؛

نشست ریاض بی‌اثر است

دبیر کل حزب‌الله لبنان گفت: نشستی در ریاض برگزار شد تا برای سرنوشت جهان تصمیم بگیرند،اما من به لبنانیان اطمینان می دهم که تصمیمات آنها هیچ اثری نخواهد داشت.
به گزارش نویدتهران، سیدحسن نصرالله در هفدهمین سالروز جشن مقاومت و آزادی و در یک ارتباط زنده تلویزیونی گفت: ما بر اهمیت رسیدن به قانون انتخابات کشور تاکید داریم، ما به دنبال تمدید و اجرای قوانین دهه 60 در کشور نیستیم.

او افزود: میشل عون اعلام کرده است، برخی از جریان‌های سیاسی تنها تا بیستم ماه فرصت دارند تا به قانون جدید رای دهند، به این ترتیب فرصت ما بسیار کم است تا این قانون را در مجلس به تصویب برسانیم و به نتایج خوب آن دست یابیم.

او گفت: در سطح بین الملل نشستی در ریاض صورت گرفته و حتی برای سرنوشت ملل و جهان تصمیماتی اخذ شده و در برخی از مسائل ابراز نگرانی هم شده است، اما ما به لبنانی‌ها می گوییم که هرآنچه در نشست ریاض مطرح شد به همت و فکر و اندیشه لبنانی ها کمترین اثری بر اوضاع داخلی لبنان نخواهد داشت.