دبیر ستاد حقوق بشر:

مخاطب فعالیت‌های حقوق بشری اسلامی کل بشریت است

به گزارش نویدتهران، دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان گفت: مخاطب فعالیت‌های حقوق بشری اسلامی کل بشریت است. همانطور که مخاطب اسناد سازمان ملل کل انسان‌ها است، کل دنیا هم مخاطب حقوق بشر اسلامی است و اختصاص به اسلام ندارد.
محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در همایش گرامیداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی ضمن خوش آمد گویی به همه مهمانان، سفرای محترم و خوش آمد به ریاست قوه قضاییه اظهار کرد: آیت الله آملی لاریجانی از ابتدای مسئولیت خود مسئله حقوق بشر را به نحو ویژه‌ای مورد توجه قرار دادند. هم پشتیبانی ایشان دلگرمی همه ما در ستاد بوده و هم راهنمای کار‌های ما بوده است.

محمد جواد لاریجانی گفت: بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی به عنوان یک روز مهم جهانی یکی از دستاورد‌های اجلاس قاهره و پیشنهاد ایران بود که از آن موقع تاکنون به عنوان یک روز تاریخی در برنامه کشور‌های اسلامی قرار بگیرد.

وی بیان کرد: در ستاد حقوق بشر تقریبا از ۹ سال پیش تاکنون این موضوع را به صورت ویژه‌ای دردستور قرار داده‌ایم. سپس جایزه خاصی را به عنوان حقوق بشر اسلامی اختصاص دادیم که درفعالیت‌های انجام شده در دو زمینه متمرکز شده است.

دبیر ستاد حقوق بشر کشور افزود: اولین زمینه فعالیت‌های کاری در حوزه دفاع از حقوق افراد و همه مسلمان‌ها است و زمینه دیگر فعالیت‌های نظری در حوزه حقوق بشر اسلامی بوده است.

محمد جواد لاریجانی گفت: هدف عمده از این برنامه‌ها سه مطلب مهم است. مطلب اول اینکه امروز جهان اسلام و مسلمانان و اسلام به عنوان یک مبنای فکری مورد تهاجم بسیار قرار گرفته است. مسلمانان قربانی تجاوزاتی مثل تحقیر و تبعیض هستند نه تنها در سرزمین خودشان بلکه در بلاد دیگر هم که ساکن هستند این اتفاق رخ می‌دهد.

وی اظهار کرد: ابعاد این تهاجمات و ظلم‌ها وسیع است و عمده این‌ها توسط کشور‌های غربی و با موتور صهیونیسم در دنیا اتفاق می‌افتد پس وظیفه ما است که ازحقوق مسلمانان و از اسلام به عنوان یک مکتب انسان ساز دفاع کنیم.

دبیر ستاد حقوق بشر کشور گفت: همچنین سکولاریسم – لیبرال به عنوان یک کج راهه برای زندگی بشر دارد خودش را به دنیا تحمیل می‌کند و برای تحمیل این تفکر از همه امکانات خود استفاده می‌کند که خیلی شبیه وضع تحمیل تفکر مارکسیستی درد وران امپراطوری کمونیستی است.

محمد جواد لاریجانی بیان کرد: مهم است که ما این کج راهه را با نقد‌های علمی ودقیق در جوامع بین المللی پیش ببریم.

وی گفت: محور سوم معرفی راه و رسم زندگی بر اساس عقلانیت اسلامی است و این تکلیف کاری است که مخاطبان آن مسلمانان و همه مردم جهان هستند.

دبیر ستاد حقوق بشر کشوربیان کرد: مردم جهان باید با این راه و رسم زندگی آشنا شوند و بدانند که اسلام در عصر مدرن حرف‌های اساسی درباره نحوه زندگی دارد. کافی است که ما بحث کرامت انسانی را بیشتر توجه کنیم.

محمد جواد لاریجانی افزود: عمده اسناد سازمان ملل حول کرامت انسانی است، یعنی یا گفته اند و ادعا کرده اند که هدف پاسداری از کرامت انسانی است یا هدف ارتقا آن است، اما در تفکر اسلامی ما کرامت انسانی را به عنوان یک کرامت تکوینی و یک کرامت اکتسابی داریم پس پاسداری از کرامت باید پاسداری از هر دو جهت باشد.

وی اظهار کرد: جهت اکتسابی یعنی ایجاد فضایی برای زندگی بشر که بتواند به درجات بالای کرامت انسانی دست یابد.

دبیر ستاد حقوق بشر کشور تصریح کرد: در اسناد بین الملل که بر اساس تفکر لیبرال و سکولاریسم بنا شده است به هر دو موضوع توجه شده، اما با مبانی خاص خودشان. مثلا درباره کرامت اکتسابی به این بسنده کردند که ما باید حقوق اساسی و آزادی‌های اساسی را تضمین کنیم. این موضوع در نهایت یک ضعف است و گاهی برای پیشبرد ارتقا کرامت انسانی یک معکوس است.

محمد جواد لاریجانی بیان کرد: پس مخاطب فعالیت‌های حقوق بشری اسلامی کل بشریت است. همانطور که مخاطب اسناد سازمان ملل کل انسان‌ها است، کل دنیا هم مخاطب حقوق بشر اسلامی است و اختصاص به اسلام ندارد.

وی با اشاره به نامه امام راحل به گورباچف اظهار کرد: امام راحل در آن نامه علت فروپاشی این امپراطوری را صرفا موضوعات اقتصادی ندانستند بلکه معتقد بودند علت فروپاشی جنگ بی امانی است که با خدا و راه خدا راه انداخته اند و لذا هر مکتبی که این کار را کند با این نابودی مواجه خواهد شد در نامه خود دعوت کردند که در باغ سبز غربی شما را گول نزند و بیایید به یک مکتب دیگری هم توجه کنید و آن هم مکتب تفکرات اسلامی است پس معنای حقوق بشر اسلامی یک فعالیت عام دارد و برای کل دنیا است.

دبیر ستاد حقوق بشر کشوردر پایان گفت: امیدواریم این تلاش‌ها سبب شود که گامی در این جهت برداشته گردد یعنی هم دفاع کنیم از حیثیت مسلمانان و اسلام و هم نقد کارسازی برای نسل‌های معاصر و آینده داشته باشیم و در مقابل هژمونی بی امان تفکر سکولاریستی و هم برای بشریت این ندای حق را برسانیم.