سردار جزایری:

عامل مهم توانمندی نظامی کشور، پشتوانه عظیم مردمی نیروهای مسلح است

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: سال‌هاست سایه جنگ و تهاجم نظامی علیه کشورمان به خاطر رسیدن به توان بازدارندگی فعال از ما دور شده است اما این به معنای توقف پیشرفت در عرصه‌های دفاعی نیست و با توجه به وجود دشمنان شیطان‌صفت، این راه با قاطعیت تمام ادامه دارد.

سردار سرتیپ پاسدارسید مسعود جزایری سخنگوی ارشد نیروهای مسلح درخصوص توان نظامی کشور و میزان اطلاعات دشمن از این توانمندی ها اظهار داشت: از مجموعه اخبار و اطلاعاتی که توسط دستگاه‌ها و اشخاص ذی‌نفوذ آمریکا در مورد قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران ارائه و منتشر می‌شود می‌توان به این نتیجه رسید که دستگاه‌های نظامی و اطلاعاتی آمریکا قادر به درک عمق توانمندی‌های دفاعی کشورمان نیستند.

به گزارش نویدتهران،وی افزود: البته باید اذعان داشت بخشی از توان دفاعی کشور برای بیگانگان و دشمنان و در راس آنها آمریکایی‌ها تا حدودی مکشوف است و همین اندازه سبب سردرگمی دشمنان و قدرت بازدارندگی ما در برابر هر گونه هجوم شده است.

معاون ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه گفت: امروز توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر بازدارندگی‌ فعال است به طوری که هر متجاوزی را تا نابودی و تسلیم مورد تعقیب قرار می‌دهد.

سردار جزایری یادآور شد: سال‌هاست سایه جنگ و تهاجم نظامی علیه کشورمان به خاطر رسیدن به توان بازدارندگی فعال از ما دور شده است اما این به معنای توقف پیشرفت در عرصه‌های دفاعی نیست و با توجه به وجود دشمنان شیطان‌صفت، این راه با قاطعیت تمام ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه یک عامل مهم توانمندی نظامی کشور، پشتوانه عظیم مردمی نیروهای مسلح است که دشمن قادر به درک آن نخواهد بود، اظهار داشت: ثبات و آرامش در منطقه غرب آسیا منوط به خروج بیگانگان از این سرزمین پهناور و استراتژیک است. امروز همه شرارت‌ها و جنگ و خونریزی‌ که در این منطقه مشاهده می‌شود ناشی از عملکرد آمریکا و رژیم صهیونیستی و حکومت‌های فاسد و وابسته ارتجاع منطقه است.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در پایان تصریح کرد: با این وجود چنانچه آمریکایی‌ها چند ده برابر مخارجی که تاکنون برای تسلط بر این منطقه صرف کرده‌اند هزینه کنند نخواهند توانست به اهداف‌ شومشان دست یابند.