سرلشکر جعفری در مسجد قبا رأی خود را به صندوق انداخت

فرمانده کل سپاه پاسداران با حضور در مسجد قبا رأی خود را به صندوق انداخت.
به گزارش نویدتهران، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران با حضور در مسجد قبا رأی خود را برای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شورای اسلامی شهر به صندوق انداخت.

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شهر و روستا از 8 صبح امروز به طور همزمان در سراسر کشور و با حضور پرشور مردم آغاز شد.