بر اساس اعلام فایننشال تریبیون؛

رای مجدد FATF به تعلیق محدودیت‌های مالی ایران

کارگروه اقدام مالی با توجه به تعهد سیاسی ایران و برداشتن گام های مطابق با طرح اقدام، رای به تعلیق تدابیر مقابله‌ای علیه ایران داد.
به گزارش نویدتهران ، کارگروه اقدام مالی تصمیم گرفت، تعلیق تدابیر مقابله ای علیه ایران را ادامه دهد.
پایگاه اینترنتی نشریه فایننشال تریبیون نوشت: کارگروه اقدام مالی با توجه به اقدام ایران در نشان دادن تعهد سیاسی و برداشتن گام های مربوطه مطابق با طرح اقدام، تصمیم گرفت به تعلیق تدابیر مقابله‌ای علیه ایران ادامه دهد.
کارگروه اقدام مالی با انتشار بیانیه ای مطبوعاتی در روز جمعه اعلام کرد: ایران تا زمانی که طرح اقدام تکمیل شود و تا زمانی که تدابیر لازم برای رفع کاستی های مشخص شده در طرح اقدام را اجرا می کند، همچنان در بیانیه عمومی کارگروه اقدام مالی باقی خواهد ماند.
این نهاد اعلام کرد: پیشرفت در اجرای طرح اقدام را زیر نظر دارد و گام بعدی را نیز مد نظر دارد.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است؛ کار گروه اقدام مالی از ایران می خواهد به طور کامل کاستی ها در زمینه مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را رفع کند.