ساعتی پیش؛

راور در کرمان لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی ۴.۴ ریشتر راور درکرمان رالرزاند

گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان کرمان ، بزرگي ۴.۴
تاريخ وقوع زلزله:
شنبه، 25 خرداد 1398 در 11:38:25
(وقت محلي – تهران)

2019-06-15 07:08:25
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۴

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۱.۱۲ شمالي و ۵۶.۷۵ شرقي
عمق: ۸ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۴.۳۵+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۴.۴۴+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان کرمان

فاصله‌ها:
17 كيلومتري راور، کرمان
35 كيلومتري کيانشهر، کرمان
39 كيلومتري زرند، کرمان