تأکید وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از چک الکترونیکی:

حمایت عملی از تولید با سیاست های كاهش هزینه مبادله برای تولیدكنندگان و صادركنندگان

به گزارش نویدتهران،وزیر اقتصاد راه‌اندازی چک الکترونیکی را در کنار اقداماتی مانند سفته و برات الکترونیکی و صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار مجموعه اقداماتی در راستای تسهیل و جذاب شدن تولید برشمرد و گفت: هر سیاستی که هزینه مبادله را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کاهش دهد، در راستای حمایت عملی از تولید است.

سیداحسان خاندوزی در مراسم رونمایی از سامانه چک امن دیجیتال (چکاد) اظهار کرد: وقتی صحبت از حمایت از تولید و اقتصاد ملی می‌کنیم نه صرفا به عنوان شعار سال بلکه به عنوان یک دستور کار دائمی متغیری به نام هزینه مبادله برای تولیدکنندگان داریم و هر سیاستی موفق به کاهش هزینه مبادله باشد منجر به تسهیل و جذاب تر شدن تولید می‌شود.

وی با اشاره به مشکلاتی از جنبه هزینه انعقاد قراردادها و سایر مشکلات حقوقی و قضایی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان تأکید کرد: هرچه نظام اقتصادی و حقوقی کمک کند که این دست نا اطمینانی‌های حقوقی کاهش پیدا کند، سرعت گردش کار و خدمات در کشور بیشتر می‌شود.

وزیر اقتصاد گفت: امروز رونمایی از چک الکترونیکی را داریم، سال گذشته در وزارت اقتصاد سفته و برات الکترونیکی را داشتیم و در عین حال صدور مجوزها به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مجوزها را داریم که هرچند انواع مختلفی از خدمات هستند اما مجموعا بسترهای کمک به کاهش هزینه مبادله را فراهم و نااطمینانی را کم می‌کند.وی افزود: این دست اقدامات در کنار کمک به تولید کننده، افزایش رضایت مردم و مشتریان شبکه بانکی را فراهم می‌کند.

بر اساس این گزارش چک الکترونیکی آخرین مرحله از اجرای اصلاح قانون چک است که با پیاده سازی و اجرای سامانه چکاد، امکان صدور چک الکترونیکی نیز فراهم خواهد شد.

گفتنی است در چک دیجیتال کاغذ از موجودیت چک، حذف خواهد شد و داده‌های چک در سامانه مرکزی چکاد نگهداری و با استفاده از امضای دیجیتال، معتبر و مستند می‌شود.

این طرح از امروز در سه بانک پارسیان، صادرات و تجارت و در مرحله اول برای اشخاص حقوقی اجرا خواهد شد، سه بانک کشاورزی، آینده و ملت نیز به زودی به این سامانه می‌پیوندند و به تدریج بانک‌های کشور در صورت آمادگی به آن متصل می‌شوند. با فاصله کمی امکان صدور چک الکترونیکی برای اشخاص حقیقی نیز امکان پذیر خواهد شد.

در مراسم رونمایی از سامانه چکاد که در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد، علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی، فاطمی امین وزیر صمت، نمایندگان مجلس و جمعی از مدیران شبکه بانکی حضور داشتند و نخستین چک الکترونیکی از طریق این سامانه صادر شد.