ماموریتهای ویژه اورژانس در هفته گذشته؛

انجام 359 ماموریت توسط نیروهای اورژانس و انتقال 1162 مصدوم به مراکز درمانی

به گزارش نویدتهران،سرپرست اورژانس کشور گفت: 359 مورد ماموریت ویژه ترافیکی و غیر ترافیکی توسط اورژانس 115طی هفته گذشته ( 27 آبان تا ۳ آذر ۱۳۹۶) انجام شده است.

دکتر پیر حسین کولیوند با اشاره به انجام ۱۴۲ مورد ماموریت ترافیکی (معادل ۴۰ درصد از ماموریت های ویژه)، افزود: بیشترین ماموریت ترافیکی در استان های خراسان رضوی ۱۴ مورد، فارس ۱۳ مورد و کرمان و اصفهان هر کدام ۱۲ مورد بوده است.

سرپرست اورژانس کشور افزود: 1۳ درصد از ماموریت های ترافیکی طی هفته گذشته مربوط به خودروهای ترابری سنگین می باشد که منجر به مصدومیت ۱۰۴ نفر و فوت ۱۷ نفر شده است.

وی همچنین گفت: 5 درصد از ماموریت های ترافیکی طی هفته گذشته مربوط به خودروهای حمل و نقل عمومی بوده است که در اثر این حوادث ۶۷ نفر مصدوم و ۶ نفر فوت شده اند.

دکتر کولیوند درخصوص ماموریتهای غیر ترافیکی اورژانس پیش بیمارستانی نیز گفت: این ماموریت ها شامل ۲۱۷ مورد است که معادل ۶۰ درصد از ماموریت های ویژه بوده است.

وی بیشترین ماموریت غیرترافیکی را شامل مسمومیت با CO با ۴۱ درصد (فوت: ۱۱ نفر و مصدومیت ۲۴۳ نفر اعلام کرد.

دکتر کولیوند کل مصدومین ماموریت های ویژه اورژانس پیش بیمارستانی طی هفته گذشته را ۱۳۳۷ نفر اعلام کرد و گفت: 1162 نفر از این مصدومان به مراکز درمانی اعزام شدند و بقیه در محل درمان شدند.

وی همچنین مصدومین ماموریت ترافیکی را ۸۶۸ نفر (معادل ۶۵ درصد از کل مصدومین) عنوان کرد و افزود: بیشترین مصدومین در استان های خراسان رضوی با ۱۱۸ نفر، اصفهان با ۸۸ نفر و فارس با ۸۵ نفر هستند.

سرپرست اورژانس کشور مصدومین ماموریتهای غیر ترافیکی را نیز ۴۶۹ نفر (معادل ۳۵ درصد از کل مصدومین) اعلام کرد و گفت: بیشترین مصدومین در حوادث مربوط به مسمومیت با CO با ۲۴۳ نفر بوده اند.

سرپرست اورژانس کشور در تشریح مهمترین حوادث هفته گذشته نیز اظهار داشت: در حادثه مسمومیت با CO در روستای فیروزآباد مرزن آباد در استان مازندران، 37 نفر مسموم شدند.

همچنین بر اثر مسمومیت با گاز CO در روستای مختار یاسوج نیز در روز پنجشنبه دوم آذر ۶۶ نفر مسموم شدند که همه مسمومین از بیمارستان های امام سجاد (ع) و شهید بهشتی یاسوج پس از درمان ترخیص شدند.

دکتر کولیوند از حادثه انفجار ترکیبات شیمیایی در آزمایشگاه دبیرستان دخترانه اسوه در مبارکه اصفهان نیز به عنوان یکی دیگر از حوادث ویژه ترافیکی هفته گذشته یاد کرد و گفت: در این حادثه نیز 20 نفر مصدوم شدند و کلیه مصدومین از بیمارستان محمد رسول الله مبارکه پس از درمان، ترخیص شدند.

وی یادآور شد: درخصوص مسمومیت با CO از ابتدای مهر تا جمعه ۳ آذر ماه، کل ماموریت های ثبت شده ۳۸۶ مورد بوده است که این حوادث ۹۲۱ نفر مصدوم در پی داشته است و ۶۷۹ نفر از آنها به مراکز درمانی منتقل شده و ۲۴۲ نفر نیز در محل درمان شدند.

وی همچنین بیشترین ماموریت ثبت شده در سامانه ثبت حوادث را به ترتیب مربوط به استان های تهران با ۱۰۴ مورد (۱۲ فوتی و ۱۵۹ مصدوم)، آذربایجان غربی با ۳۰ مورد (۷۳ مصدوم)، فارس با ۲۸ مورد (۲ فوتی –۴۶ مصدوم)، خراسان رضوی با ۲۵ مورد (۵ فوتی و ۶۶ مصدوم) و کرمان با ۲۵ مورد (۲ فوتی و ۵۲ مصدوم) اعلام کرد.

سرپرست اورژانس کشور همچنین به عملکرد اورژانس هوایی طی هفته گذشته اشاره کرد و گفت: کل ماموریت امداد هوایی ۲۶ مورد است که از این تعداد 11مورد ترافیکی و 15 مورد نیز ماموریت غیرترافیکی بوده است.