سخنگوی وزارت امور خارجه:

اقدام دادگاه كانادا در شناسايی احكام غيابى دادگاههاى آمريكا مغاير‌ رويه جارى بين المللى و مردود است

به گزارش نویدتهران،بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام دادگاه كانادا در شناسايی احكام غيابى دادگاههاى آمريكا را مغاير‌ رويه جارى بين المللى در اينگونه دعاوى دانسته و آنرا مردود اعلام کرد.

قاسمی همچنین اظهار داشت: اصولا صدور حكم عليه يک دولت خارجى مغاير اصل برابری دولتها و ناقض مصونيت آنها در حقوق بين الملل است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران حق اعتراض و پیگیری این حکم را برای خود محفوظ می داند. بدیهی است که فارغ از تقسیم بندی های داخلی قوا در کانادا، دولت این کشور مستقیما مسئول هرگونه خسارت مادی و معنوی احتمالی در اثر این قبیل اقدامات خلاف حقوق بین الملل توسط بخش های مختلف حاکمیت کانادا خواهد بود.