دكتر ره‌پيك:

آمادگي كامل شبكه نظارتي شوراي نگهبان براي برگزاري انتخابات

معاون اجرايي و امورانتخابات شوراي نگهبان از آمادگي كامل مجموعه شبكه نظارت بر انتخابات اعم از هيئت هاي نظارت در استان‌ها ، شهرستان و بخش‌ها و تمام عواملي كه فردا وظيفه نظارت را بر عهده دارند خبر داد.

دكتر ره‌پيك در حاشيه جلسه ظهر امروز ستاد نظارت بر انتخابات افزود: اين ستاد از مدتي پيش كار خود را آغاز كرده بود و در هر زماني با توجه به پيشرفت فرآيند انتخابات متناسب با شرايط و فرآيند بوده است.
به گزارش نویدتهران،وي تصريح كرد: امروز كه در روز قبل از برگزاري انتخابات قرار داريم لازم است كارهاي نهايي و شرايط نظارت مرور شود .
دكتر ره‌پيك ادامه داد: ستاد نظارت بر انتخابات از امروز كار مرور و بازبيني فرآيندهاي نظارت را انجام مي دهد و با تمام هيئت هاي نظارت هاي استاني از طريق اين ستاد ارتباط داريم.
وي اظهار داشت: امروز نيز با ترتيبات خاصي بررسي موضوعات لازم انجام شد و اين ستاد مرحله نهايي را از امروز آغاز كرده و تا پايان برگزاري انتخابات و شمارش آرا و حتي بعد از آن ادامه خواهد داشت اما بيشترين فعاليت امروز و فردا خواهد بود.
معاون اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان گفت: ويژگي ستاد نظارت بر انتخابات اين است كه ارتباط دو طرفه بين شوراي نگهبان و بخشهاي تصميم گيري و هماهنگي با تمام استان ها و شهرستان ها برقرار مي كند و به صورت برخط اتفاقاتي را كه در كل كشور در حوزه انتخابات روي مي دهد منتقل مي كند و اگر نياز به هماهنگي و تصميم گيري و تماس با بخشهاي اجرايي ، انتظامي و قضايي باشد ، انجام مي شود.
وي تصريح كرد: هدف از اين كار اين است كه در روز برگزاري انتخابات نظارت بر روند انتخابات ، اطمينان بخش و اعتماد ساز و قاطع و موثر باشد.
دكتر ره پيك با اشاره به حضور ناظران شوراي نگهبان در شعب اخذ راي افزود: اينكه گفته مي شود سه تا پنج ناظر در هر شعبه خواهيم داشت ميانگيني از تعداد ناظرين در صندوق ها و شعب است.
وي گفت: چينش ناظران با توجه به تعداد صندوق هاي هر شعبه و تعداد راي دهندگان و جمعيت شعبه طراحي شده است لذا متناسب با اين شرايط در بعضي موارد ممكن است تعداد ناظرين از ميانگين گفته شده هم بالاتر باشد ولي ميانگيني براي قابل محاسبه بودن از جهت اعداد و ارقام است.
معاون اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان اظهار داشت: به تناسب نيز بازرس هايي اعزام شده اند و علاوه بر نظارت بازرسي هم انجام خواهد شد.
وي درباره تخلفات بازه زماني تبليغات انتخاباتي نيز گفت: در ايام قبل از برگزاري انتخابات، موضوع تبليغات و فعاليت هايي كه ستادهاي انتخاباتي و نمايندگان نامزدها انجام دادند مورد رصد قرار گرفته و گزارشهاي متعددي واصل شده است و تاكيد كرديم اين گزارشها به صورت مستند آماده سازي شود كه اين كار صورت گرفته است و بخشي از كار كه تكميل شده به دستگاه ذيربط ارسال شده است.
دكتر ره پيك گفت: مواردي كه لازم است در شوراي نگهبان مطرح شود آماده سازي مي شود و مواردي به وزير كشور ارسال و بخشي از آنها نيز به دستگاه قضايي ابلاغ شده است و انشاءالله هر يك از دستگاهها وظايف خودشان را انجام خواهند داد.
معاون اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان درباره آمادگي شبكه نظارت بر انتخابات گفت: بخش نظارت بر انتخابات رياست جمهوري را از ماه ها پيش و بلكه سال گذشته آغاز كرده ايم ، برنامه ريزي ها صورت گرفته و كارهايي كه بايد در شبكه نظارت انجام مي شده و هماهنگي ها و موارد گوناگون دخيل در امر نظارت انجام شده است.
وي تاكيد كرد: امروز كه در آستانه برگزاري انتخابات 29 ارديبهشت هستيم مجموعه شبكه نظارت ، هيئت هاي نظارت در استانها ، شهرستان و بخشها و تمام عواملي كه فردا وظيفه نظارت را بر عهده دارند با آمادگي كامل اين نظارت را انجام خواهند داد.
دكتر ره پيك در پايان ابراز اميدواري كرد: اين نظارت با اطمينان بخشي و تاثيري كه خواهد داشت در مشاركت مردم موثر باشد و انتخاباتي باشكوه برگزار شود.