سرپرست سازمان اورژانس کشور :

آماده باش کلیه بیمارستان ها و اورژانس

دکتر کولیوند با اشاره به حادثه تروریستی مجلس شورای اسلامی و حرم امام خمینی ( ره) گفت: در حال حاضر کلیه بیمارستان های تهران در حال آماده باش هستند و متخصصین و جراحان نیز آماده خدمت رسانی به مجروحین این حادثه می باشند.
به گزارش نویدتهران،، رییس سازمان اورژانس کشور با بیان این که در حال حاضر مجروحین این حادثه به بیمارستان های طرفه، سینا ، معیری، هفت تیر و امام حسین انتقال داده شده اند، افزود: ۱۱ نفر از مجروحین به بیمارستان طرفه، ۱۳ نفر به بیمارستان سینا، ۶ نفر بیمارستان هفت تیر، و ۵ نفر هم به بیمارستان امام حسین و یک نفر هم به بیمارستان معیری که فوت شده است انتقال یافته اند.