با حضور تیم ویژه گشت مشترک در روز طبیعت؛

60 کیلوگرم گوشت غیربهداشتی معدوم شد

به گزارش نویدتهران،تیم ویژه گشت مشترک تعزیرات حکومتی در روز طبیعت 60 کیلوگرم گوشت و 50 بطری آب میره غیربهداشتی را معدوم کرد.

امید شهرآبادی رئیس تیم ویژه گشت مشترک تعزیرات حکومتی گفت: در گشت مشترکی که با حضور کارشناس دانشگاه علوم پزشکی، بازرس سازمان صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی به منظور بررسی وضعیت عرضه مرغ انجام گرفت، مقدار 60 کیلوگرم مرغ غیربهداشتی در یک مرغ فروشی کشف و معدوم شد.

وی افزود: همچنین 50 بطری آب میوه و سبزیجات غیربهداشتی نیز معدوم و نمونه برداری از یک بطری انجام و 83 بطری دیگر تا مشخص شدن نتیجه آزمایش نزد صاحب واحد صنفی امانت سپاری شد.