درجلسه امروز شورای شهر؛

۵ گزینه نهایی برای تصدی شهرداری تهران مشخص شدند

به گزارش نویدتهران، در جلسه امروز شورای شهر تهران از میان ۱۳ نفر ، ۵ نفر به نام های آقایان رسول کشت پور (۱۴ رای) پیروز حناچی و عباس آخوندی هر کدام ۱۱ رای و تقوی نژاد و غلامرضا انصاری هر کدام با ۱۰ رای به عنوان ۵ گزینه نهایی تصدی سمت شهرداری تهران انتخاب شدند که باید برنامه های خود را ارائه کنند.