در حوالی 20کیلومتری شهر حسن آباد جرقویه علیا ؛

یک فروند هواپیمای نیروی هوایی ارتش دچار سانحه شد

به گزارش نویدتهران،پیش از ظهر امروز یک فروند هواپیمای f7 پایگاه شکاری شهید بابایی اصفهان حین پرواز آموزشی دچار سانحه شد و سقوط کرد.

یک فروند هواپیمای f7 پایگاه شکاری شهید بابایی اصفهان حین پرواز آموزشی به علت نقص فنی در حوالی ۲۰کیلومتری شهر حسن آباد جرقویه علیا دچار سانحه شد و سقوط کرد.

در این سانحه هواپیمای سانحه دیده با رشادت خلبانان به منطقه ای غیر مسکونی هدایت شد و سپس خلبانان به سلامت از هواپیما بیرون پریدند.

شایان ذکر است این حادثه هیچ گونه تلفات جانی در پی نداشته و خلبانان در سلامت کامل به سر می برند.