آیت الله العظمی نوری همدانی درپیامی تاکید کردند:

یورش به بیت شیخ عیسی قاسم اوج شقاوت و خباثت آل خلیفه است

حضرت آیت الله نوری همدانی ضمن محکوم کردن جنایت رژیم بحرین علیه ملت خودگفتند: رژیم آل خلیفه با یورش به بیت آیت الله شیخ عیسی قاسم اوج شقاوت و خباثت خود را به رخ جهانیان کشید و مجری اوامر اربابان امریکایی و عربستانی و غربی خود گردید.
به گزارش نویدتهران، متن پیام حضرت آیت الله نوری همدانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
با تاسف فراوان یکبار دیگر رژیم آل خلیفه با یورش به بیت آیت الله شیخ عیسی قاسم اوج شقاوت و خباثت خود را به رخ جهانیان کشید و مجری اوامر اربابان امریکایی و عربستانی و غربی خود گردید با کمال تاسف مدعيان دروغین حقوق بشر و سازمان کنفرانس اسلامی به سکوت مرگبار خود ادامه داده و با این سکوت کشتار و تعرض به مردم مظلوم بحرین را تایید نمود ما ضمن محکوم کردن این اعمال جنایتکارانه رژیم نامشروع آل خلیفه حمایت خود را از مردم مسلمان بحرین و آقای شیخ عیسی قاسم اعلام میکنیم و خواهان آزادی بی قید وشرط این عالم دینی هستیم و وحدت و همدلی مسلمانان را از ضروریات می دانیم.
وسیعلم الذين ظلموا ای منقلب ينقلبون
حسین نوری همدانی