فردا شب واریز خواهدشد؛

یارانه اردیبهشت96 در حساب سرپرستان خانوار

به گزارش نویدتهران ،فرداشب یارانه اردیبهشت ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهدشد.

سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها اعلام کرد: هفتاد و پنجمین مرحله یارانه نقدی بامداد سه‌شنبه 26 اردیبهشت ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد شد.

لازم به ذکر است که مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشمولان دریافت یارانه نقدی همچون ماه گذشته 45 هزار و 500 تومان است.