وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران:

گفت‌وگو تنها راه برقراری صلح، امنیت و عدالت است

به گزارش نویدتهران،«سیدعلیرضا آوایی» وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران در اجلاس بین المللی عدالت در کشور مغرب، گفت و گو را تنها راه برای برقراری صلح ، امنیت و عدالت در جهان دانست.

وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران، در سخنرانی در این اجلاس که با حضور نمایندگانی از ۸۰ کشور جهان برگزار شد، با اشاره به اینکه گسترش تروریسم و خطراتی که این پدیده زشت برای منطقه و جهان در پی داشته است، همکاری همه کشورها را برای ریشه کن کردن آن خواستار شد.
وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس با «محمد اوجار» وزیر دادگستری مغرب و همچنین وزیران دادگستری هلند و هند ملاقات و بر تقویت همکاری در حوزه های قضایی؛ انتقال تجربه و آموزش برای کمک به روند اصلاحات قضایی تاکید کرد.
علیرضا آوایی در حاشیه این اجلاس با وزیر دادگستری افغانستان، رئیس شورای عالی قضایی قطر و دادستان کل مغرب نیز دیدار کرد.
کنفرانس بین‌المللی عدالت، اولین نشست مهم بین المللی در این خصوص است و حضور موثر جمهوری اسلامی ایران، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت های کشورمان در حوزه قضایی و دادگستری و توسعه روابط بین المللی قضایی بود.
اجلاس بین المللی عدالت با شعار  استقلال دستگاه قضایی؛ حمایت از حقوق طرف های دعوی و احترام به قوانین عدالت  از ۱۳ تا ۱۶ فروردین در شهر رباط کشور مغرب برگزار شد .
در این اجلاس ، ۴۰ وزیر دادگستری و ۱۵ رئیس قوه قضائیه و شمار زیادی از روسا و مقامات دادگستری از ۸۰ کشور جهان حضور داشتند.
بررسی ایجاد دادگاه دیجیتال یکی از موضوعات جدیدی بود که در این اجلاس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.