امشب در گفتگوی زنده تلویزیونی؛

گزارش دکتر حسن روحانی از عملکرد ۱۰۰ روزه دولت دوازدهم

به گزارش نویدتهران،رئیس جمهور امشب در یک برنامه زنده تلویزیونی از عملکرد 100 روزه نخست دولت دوازدهم به مردم گزارش می دهد.
این برنامه امشب پس از خبر 21 از شبکه اول سیما، شبکه خبر و رادیو سراسری پخش می شود.
اقتصاد به ویژه اشتغال، دیپلماسی، فرهنگ، جامعه و مسائل مهم روز از جمله محورهای این گفتگوست.