عبدالرضا رحمانى فضلى:

گزارش حوادث اخير تقديم رئيس جمهور شد

به گزارش نویدتهران،عبدالرضا رحمانى فضلى وزير كشور از ارسال گزارش دقيقى از حوادث و ناآرامى هاى اخير به رييس جمهورى پيرو دستور اخير ايشان خبر داد.
دکتر عبدالرضا رحمانى فضلى وزير كشور از ارسال گزارش دقيقى از حوادث و ناآرامى هاى اخير به رييس جمهورى پيرو دستور اخير ايشان خبر داد.
وى تاكيد كرد: بر اساس اطلاعات دستگاه هاى انتظامى و امنيتى و ساير دستگاه ها ضمن شناسايى و معرفى ريشه ها و بسترهاى ايجاد اين ناآرامى ها؛ پيشنهاداتى در راستاى جلوگيرى از وقوع اينگونه حوادث در گزارش فوق ذكر شده است.
گفتنى است؛ حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانى رييس جمهورى كشورمان چهارشنبه ٢٠ دى ماه از وزير كشور خواسته بود گزارش دقيقى با هماهنگى شوراهاى تامين از حوادث اخير تهيه و ارائه شود.