بهرام قاسمی:

گزارش حقوق بشری خانم «جهانگیر» سیاسی، مغرضانه و فاقد مشروعیت و اعتبار است

به گزارش نویدتهران،بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص گزارش جديد خانم جهانگیر گزارشگر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران به كميته سوم مجمع عمومی، گفت: موضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص گزارشگر ویژه و گزارش هایی که به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر ارایه می کنند، موضعی اصولی و مبتنی بر ماهیت سیاسی و ناعادلانه انتصاب گزارشگر برای وضعیت حقوق بشر در کشورمان است. بر همین اساس، معتقدیم گزارش های گزارشگر ویژه بر پایه قطعنامه ای غیرعادلانه و غیرمنصفانه مبتنی بر اهداف و اغراضِ سیاسی و بدخواهانه ی معدود کشورهای مشخص و مغرض تهیه و ارائه می شوند و لذا فاقد مشروعیت و اعتبار است.

قاسمی افزود: معتقدیم بهره گیری از رویکردهای سیاسی، غیرصادقانه و مبتنی بر استانداردهایی کاملا دوگانه از سوی اندکی از کشورها در حوزه حقوق بشر، حاصلی جز تضعیف جایگاه و شان مقوله حقوق بشر در سطح جهان و رسوايی بیشتر مدعيان حقوق بشر و برخی از متحدان آنها که همگی از کارنامه ای تاریک در مباحث حقوق بشری برخوردارند، در پی نخواهد داشت.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص پاسخ رسمی کشورمان به اتهامات وارده در گزارش جدید خانم جهانگیر نیز گفت: پاسخ رسمي ما به گزارش ارائه و به عنوان سند مجمع عمومی ثبت شده و علاوه بر آن، نماينده كشورمان هم در اجلاس كميته سوم بيانيه كشورمان در ارتباط با این گزارش را قرائت كرده است.