دست دولت در توسعه اشتغال باز شد ؛

گام ۵۰هزار میلیارد تومانی مجلس برای توسعه اشتغال

به گزارش نویدتهران،با تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس ،دولت مجاز شد تا ۲۰ درصد از اعتبار طرح تملک دارایی های استانی و ملی را در قالب کمک های فنی و اعتباری در اختیار بانکها به عنوان وجوه اداره شده قرار دهد تا صرف اشتغال شود.
علی اصغر یوسف نژاد ، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ که امروز به میان خبرنگاران آمده بود از تصمیمات این کمیسیون با اشتغالزایی در سال ۹۷ خبرداد .

به گفته یوسف نژاد دولت مجاز است از محل طرح تملک دارایی های استانی و ملی ۲۰ درصد از اعتبار را در قالب کمک های فنی و اعتباری در اختیار بانکها به عنوان وجوه اداره شده قرار دهد تا صرف اشتغال شود ؛ مقدار حدودی آن ۱۰هزار میلیارد تومان است که به علاوه ۱۵هزار میلیارد تومان صندوق توسعه ملی نزد بانکها به عنوان سپرده و ۳هزار میلیارد که از محل دیگر ، مهیا شده ، بانکها موظف هستند برابر این میزان آورده داشته باشند ، بنابراین ۵۰هزار میلیارد تومان برای بخش اشتغال در تبصره ۱۷ در نظر گرفته شده است .