ربیعی در مراسم افتتاح یازدهمین نمایشگاه گردشگری تهران:

کنشگران عرصه گردشگری بر جاذبه‌های کشور متمرکز شوند

به گزارش نویدتهران،وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: «گردشگری آثار بسیار فراوانی دارد، همچنین این صنعت آثار سیاسی نیز دارد و باید از این صنعت برای توسعه کشور استفاده کرد.»

علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی امروز سه‌شنبه ۳ بهمن ۹۶ در مراسم افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته گفت: «نشاط و شادی موضوع بسیار مهمی در جامعه امروز است و گردشگری می‌تواند این مهم را در کشور نهادینه کند، تمام برنامه‌ریزی‌های ما باید معطوف به نشاط و شادابی باشد.»

او ادامه داد: «دو موضوع مهم که امروز مسئله مهم وزارت کار است، مسئله اشتغال و افزایش رفاه عمومی است، گردشگری در هر دو زمینه می‌تواند آثاری داشته باشد، افرادی که در این حوزه نخبه هستند باید این مهم را بدانند و در این حوزه فعالیت کنند.»

ربیعی اضافه کرد: «جاذبه‌های تاریخی و طبیعی و همچنین جاذبه مذهبی در کشور ما وجود دارد، گردشگری سلامت نیز در کشور ما رونق گرفته است، اما جایگاه این صنعت در کشور ما مناسب نیست، نظام تدبیر ما باید مورد بازنگری قرار گیرد، مقررات تشویقی را باید بررسی کنیم و باید بدانیم فقط صنعت کارخانه‌ای نمی‌تواند اشتغال ایجاد کند، صنعتی مثل گردشگری می‌تواند اشتغال و درآمد در کشور ایجاد کند.»

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد: «گردشگری می‌تواند رتبه اول ایجاد اشتغال کشور را داشته باشد، بهبود فضای کسب و کار باید ایجاد شود و ما می‌خواهیم فعالان این صنعت پیشنهادهای خود را برای بهبود فضای کسب و کار ارائه دهند.»

او ادامه داد: «بحث بعد، موضوع نرم‌افزاری است باید بر روی جاذبه‌ها متمرکز شویم، در این دوره جدید شوراها بحث گردشگری مورد توجه قرار گرفته است، سرمایه‌گذاری بر روی جاذبه‌ها را باید مورد توجه قرار دهیم، کنش‌گران عرصه گردشگری باید بر روی جاذبه‌ها کار کنند، سرعت اشتغال در گردشگری ۲ونیم برابر سایر حوزه‌ها است.»

ربیعی خاطرنشان کرد: «ما به زنجیره گردشگری متاسفانه کمتر توجه کردیم، تمام این زنجیره گردشگری می‌تواند اشتغال و درآمد برای کشور ایجاد کند، سهم بخش گردشگری از تولید ناخالص داخلی کشور ۷.۷درصد است و سهم اشتغال این صنعت ۵.۶درصد است که باید این ارقام افزایش پیدا کند.»

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی افزود: «آژانس‌ها، خدمات حمل‌و‌نقل زمینی، سازمان‌های تبلیغاتی جذب گردشگری و اقامت گردشگران همگی جزو زنجیره گردشگری است که باید از این ظرفیت برای ایجاد اشتغال استفاده شود، تا از این صنت برای ایجاد ۱۲۰هزار شغل استفاده کنیم.»

او گفت: «کشور ما یک حوزه تمدنی است، اقوام متفاوت و متنوعی در کشور ما وجود دارد، این حوزه تمدنی باید به حوزه گردشگری متصل شود، متاسفانه کمتر به این حوزه توجه شده است، باید مسیرهای گردشگری تعریف شود، خوشبختانه هفت مسیر تعریف شده است و ما تلاش می‌کنیم این مسیر را دنبال کنیم.»