سخنگوی وزارت بهداشت:

کنترل هزینه های حوزه سلامت و پزشک خانواده از جمله محورهای همکاریهای مشترک ایران و تایلند

به گزارش نویدتهران،سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به سفر وزیر بهداشت عمومی تایلند به کشور و بازدید وی از مراکز بهداشتی و درمانی کشور در طول هفته گذشته، گفت: پس از مذاکراتی که بین وزرای بهداشت دو کشور، صورت گرفت، زمینه های زیادی برای همکاری های مشترک مشخص شد.

دکتر ایرج حریرچی با بیان این مطلب، اظهار داشت: همکاری در حوزه کنترل هزینه های حوزه سلامت و پزشک خانواده از موارد مهم همکاری های مشترک بین دو کشور است.

وی تصریح کرد: در تمامی کشورهای دنیا، بودجه و اعتبارات، برای حوزه سلامت، کافی نیست و از طرفی هم اکثر کشورها با محدودیت منابع روبرو هستند و یکی از مهمترین بحث های علمی دنیا در 20 سال گذشته این بوده که چگونه می توان با منابع موجود، خدمات بیشتری ارائه و سلامت مردم را بیشتر تامین کرد.

به گفته معاون کل وزارت بهداشت، ارزیابی تکنولوژی های سلامت و میزان تاثیر آنها، آموزش گروه های بهداشتی و درمانی، روش های جدید برای نظام پرداخت در نظام بهداشتی و درمانی، کنترل بیماری های عفونی مانند سل و ایدز و اداره اقتصاد سلامت از محورهای دیگر توافق شده برای همکاری های ایران و تایلند است.