وزیر امور خارجه خبر داد؛

کمیته مشترکی برای تسهیل واردات واکسن تشکیل می‌شود


به گزارش نویدتهران،وزیر امور خارجه از تشکیل کمیته مشترکی بین وزارت امور خارجه، ​وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ایران به منظور تسهیل در واردات واکسن کرونا خبر داد.

حسین امیرعبداللهیان  در سومین جلسه ستاد تسهیل واردات واکسن کرونا با حضور آقای شافعی رئیس اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی گفت: یکی از خروجی‌های جلسه امروز این بود که توافق کردیم یک کمیته مشترک بین اتاق ایران، وزارت امور خارجه و وزارت صمت تشکیل شود و هر بخش دیگری هم که لازم بود به صورت موردی دعوت شود.
وزیر امور خارجه ادامه داد: امروز این پیشنهاد مطرح شد که در کمیسیون‌های اقتصادی که تعدادش هم زیاد است یک جایگاه را به صورت واقعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم که نماینده بخش خصوصی در جلسات حضور داشته باشد و بتواند به تیمی که این کار را در وزارت خارجه انجام می‌دهد، کمک و مشورت بدهد.
وی همچنین افزود: ما آمادگی داریم با اتاق‌های استانی هم در هر سطحی که لازم است جلسات برگزار شود.
آقای امیرعبداللهیان با اشاره به ارتباط وزارت امور خارجه و نمایندگان مجلس گفت: تفاوتی که بین کار ما و مجلس وجود دارد این است که مثلا ممکن است من از یک بازارچه مرزی سخن بگویم، ولی آن را از نزدیک دیده باشم یا ندیده باشم، اما نمایندگان مجلس هر هفته به این نقاط سفر می‌کنند و مشکلات بازارچه‌های مرزی را از نزدیک می‌بینند.
وی افزود: ما در این جا پیشنهادی داشتیم که برای بعضی از حوزه‌ها مخصوصا با نگاه به سیاست همسایگی در دولت سیزدهم بحث بازارچه‌ها و پایانه‌های مرزی را در اولویت قرار دهیم.
آقای امیرعبداللهیان با تاکید بر اینکه باید با بخش خصوصی به یک درک مشترک برسیم و کار را پیش ببریم اظهار داشت: یکی از وظایف همکاران من در بخش برون مرزی این است که با کشور طرف مقابل رایزنی کنند؛ لذا این حتما در برنامه کاری همکاران قرار می‌گیرد و اتاق ایران در کمیسیون اقتصادی باید حضور فعال داشته باشد.
وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه در جلسه امروز ایده رایزنان افتخاری مطرح شد گفت: شکل این موضوع خیلی جذاب است و اینکه رایزنان بصورت افتخاری به تجارت کمک کنند کار قابل توجهی خواهد بود و من از آقای مهاجر معاون دیپلماسی اقتصادی خواهش می‌کنم در اولین جلسه سه جانبه‌ای که بین اتاق ایران، وزارت خارجه و وزارت صمت برگزار می‌شود کارشناسی‌تر در این مورد بحث بکنند تا از این ظرفیت استفاده شود.
آقای امیرعبداللهیان ادامه داد: یکی از کار‌هایی که ممکن است به ما در تقویت بخش خصوصی برای کمک به سیاست خارجی یاری رساند این است که از آقای شافعی رئیس اتاق بازرگانی درخواست می‌کنیم به ما مشورت‌های مستمر بدهند و ما هم در جلسات شورای معاونین وزارت امور خارجه درباره موضوعات اقتصادی که مرتبط با بخش خصوصی است از شخص آقای شافعی دعوت می‌کنیم حضور پیدا کنند تا هم در جریان مطالب قرار بگیرند و هم مشورت‌های خوبی به شورای معاونین ما بدهند.
وزیر امور خارجه در پایان تاکید کرد: در دنیای امروز سیاست، ​اقتصاد، ​امنیت و فرهنگ چهار مقوله به هم پیوسته است، ما می‌توانیم بگوییم ۱۵ سفارتخانه ما رویکرد و فعالیتشان اقتصاد و تجارت است و سفیری که می‌فرستیم باید با این رویکرد باشد، اما اینکه بگوییم سیاست را به خاطر اقتصاد تعطیل کنیم یا اقتصاد را به خاطر سیاست تعطیل کنیم درست نیست.
وی افزود: بالاخره این چهار مقوله مورد اشاره در هم تنیده است هرکدام جایگاه خودشان را دارد و هیچ کدام از این چهار متغیر نباید قربانی سه متغیر دیگر بشود؛ اما باید ببینیم کجا اولویت یک در سفارتخانه ما اقتصادی است یا سیاسی است و یا کجا فرهنگی است و این، بدین معنا نیست که اگر در جایی اولویت اول سفارت ما سیاسی بود سه اولویت دیگر نادیده گرفته شود بلکه هرکدام سهم خود را خواهد داشت.