دکتر جهانگیر:

کمک به آزادی زندانیان کمک به کاهش بخشی از آسیب های اجتماعی است

به گزارش نویدتهران،دکتر جهانگیر در سی و یکمین جشن گلریزان ستاد دیه ویژه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد گفت: از سال گذشته تلاش شد تا براساس سفارش مقام معظم رهبری تلاش مضاعفی در حوزه کاهش و رفع آسیب های اجتماعی انجام گیرد.

وی ادامه داد: حضور مردم در جشن گلریزان و کمک آنها می تواند باعث آزادی بسیاری از زندانیان شود و آلام این خانواده ها را کاهش دهد.

رئیس سازمان زندان ها گفت: در کنار این دو اتفاق بزرگ هم می افتد اول کم شدن از موجودی زندان ها و جلوگیری از کسری بودجه بیت المال و صرف آن در جای بهتر و دیگری جامعه هم از این مسئله منتفع می شود و با آزاد شدن آنان زندان صرفاً محل نگهداری مزاحمین مردم و ناامن کنندگان حامعه خواهد بود.

وی ادامه داد: اگر همسایه ما خانواده یک زندانی و در تنگنا باشند قطعا جامعه با مشکلاتی مواجه می شود که بهتر است سرپرست خانواده بالای سر خانواده اش باشد.

رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضائیه اظهار داشت: کار خوبی توسط شهید لاجوردی رییس وقت سازمان زندان ها در ٣٠ سال پیش با کمک از طریق مردم و جمع آوری پول برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد صورت گرفت و ستاد دیه به دنبال آن تشکیل شد

دکترجهانگیر گفت: امروز ۲۹ هزار زندانی جرایم مالی اعم از عمد و غیرعمد داریم که از این تعداد ۱۸ هزار نفر جرایم مالی غیرعمد دارند و بیشترین جرایم مالی غیرعمد مربوط به محکومین مالی و حقوقی هستند.

رییس سازمان زندان ها افزود: دومین جرم غیرعمد شایع که سه هزار نفر زندانی را به خود اختصاص داده است بدهکاران مهریه هستند که از خانواده شان دور شده اند و باید فرهنگ سازی در این زمینه انجام گیرد.

وی خاطر نشان کرد: ۳۶۰ زن در رابطه با جرایم مالی غیرعمد در زندان هستند که دو درصد از آن ۱۸ هزار نفر هستند و ۹۸ درصد دیگر مردان هستند.

مشاور رئیس دستگاه قضا گفت: هفتاد درصد زندانیان جرایم غیرعمد زیر ۴۵ سال سن دارند و اینها می توانند بعد از آزادی به چرخش چرخ اقتصاد کشور کمک کنند.

وی ادامه داد: ۵۶ درصد زندانیان جرایم غیرعمد تحصیلات سیکل و زیر سیکل دارند و ۸۶ درصد همین زندانیان معتاد هستند که اگر آزاد شوند قدم مهمی در حفظ خانواده شان برداشته شده است.

این مقام ارشد قضایی ادامه داد: از این تعداد زندانیان جرایم غیرعمد ۵۲ درصد از زندانیان زیر شش ماه است که به زندان وارد شده اند که حدود ۹ هزار و پانصد نفر می شود.

رییس سازمان زندانها گفت: ۷۹۸ نفر از زندانیان بخاطر بدهی مهریه بالاتر از ۲۰۰ سکه در زندان هستند که این حکایت از ضرورت انجام کار فرهنگی برای کاهش میزان مهریه دارد.

وی با بیان اینکه امروز درد زندانی درد همه جامعه است، ادامه داد: در کنار فعالیت ستاد دیه با کمک مردم و رسانه ها قدم بزرگی برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد باید برداریم.