فرماندار ملکان:

کمبود آب و بیکاری از مشکلات اساسی شهرستان ملکان به شمار می رود

به گزارش نویدتهران،فرماندار ملکان کمبود آب کشاورزی را یکی از مشکلات این شهرستان دانست و گفت: این امر باعث تضعیف اقتصاد و کاهش درآمد باغداران این شهرستان شده است.
بهمن قائلی در جلسه شورای اداری با حضور نماینده رئیس جمهور،بیکاری جوانان را یکی دیگر از مشکلات اساسی شهرستان ملکان دانست و گفت: علیرغم تلاش های صورت گرفته بعلت کمبود زیرساخت ها توسعه صنعتی و اشتغال زایی منطقه به کندی پیش می رود.

وی همچنین بر رفع مشکلات فاضلاب مسکن مهر،توسعه فیزیکی و تجهیزاتی بیمارستان فارابی و احداث بیمارستان لیلان تاکید کرد و افزود: همچنین ساختمان ایستگاه راه آهن ملکان با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی نیمه تمام مانده است.

فرماندار ملکان لزوم توجه به راههای روستایی و آسفالت معابر عمومی روستاهای شهرستان ملکان را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: با گذشت بیش از ۴ دهه از انقلاب اسلامی متاسفانه در برخی روستاها آسفالت وجود ندارد.