عضو هیات رئیسه مجلس:

کلیات طرح شفافیت آراء نمایندگان در کمیسیون تدوین آیین نامه تصویب شد

به گزارش نویدتهران،عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس از تصویب کلیات طرح شفافیت آراء نمایندگان خبر داد.

علیرضا سلیمی در گفت‌وگویی با اشاره به نشست کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس گفت: ادامه بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان در دستور کار جلسه امروز کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از بحث و بررسی، کلیات این طرح به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

این عضو هیات رئیسه مجلس بیان کرد: ورود به جزییات و بررسی مواد این طرح به نشست بعدی موکول شد.