با موافقت نمایندگان:

کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس تصویب شد

به گزارش نویدتهران،نمایندگان مردم در مجلس با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با ۱۳۲ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.