با موافقت نمایندگان:

کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس تصویب شد

به گزارش نویدتهران،نمایندگان مردم در مجلس با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با 132 رأی موافق، 78 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.