سخنگوی کمیسیون امور داخلی وشوراها:

کلیات طرح تشکیل استان اصفهان شمالی تصویب شد

به گزارش نویدتهران،سخنگوی کمیسیون امور داخلی وشوراها مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:کلیات طرح تشکیل استان اصفهان شمالی در جلسه امروز کمیسیون با نظر اعضا به تصویب رسید
اصغرسلیمی خاطر نشان کرد: کلیات طرح تشکیل استان اصفهان شمالی که با پیشنهاد جواد ساداتی نژاد نماینده کاشان و تعدادی دیگراز نمایندگان به کمیسیون شوراها ارجاع شده بود با حضور کارشناسانی از سازمان تقسیمات کشوری و وزارت اطلاعات بررسی و تصویب شد و مقرر شد جزئیات آن در دستور رسیدگی قرار گیرد.