توسط سربازان گمنام امام زمان (عج)؛

کشف محموله ۶ تنی مواد مخدر

به گزارش نویدتهران،سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات آذربايجان غربي با اقدامات اطلاعاتی موفق شدند۵ باند بين المللي قاچاق مواد مخدر را متلاشي و بيش از ۶ تن پيش ساز هروئين و ۳۸۵ کیلوگرم هروئین فشرده کشف و ضبط نمایند . مقصد هروئین های مکشوفه اروپا بوده و پیش سازهای هروئین نیز از اروپا بارگیری و در پوشش ترانزیت از طریق مرز بازرگان وارد کشور شده بود .
در این عملياتها، ۱۱ نفر از عناصر اصلي باندهای قاچاق مواد مخدر که تعدادی از آنها از اتباع کشورهای اروپایی هستند ، دستگير شدند.
طی سالهای اخیر چندین باند بین المللی مواد مخدر که محموله های کلان مواد پیش ساز مواد مخدر را از کشورهای اروپائی به داخل کشور منتقل نموده اند توسط سربازان گمنام امام زمان (عج ) شناسائی و کشف شده است .