دکتر عین اللهی در دیدار با دانشجویان ایرانی در حال تحصیل در سوریه:

کسب مرجعیت علمی مطالبه خاص رهبر انقلاب است

به گزارش نويدتهران،وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دیدار با دانشجویان ایرانی در حال تحصیل در سوریه اعلام کرد: به حضور جوانان برومند و پرتلاش ایرانی در اقصی نقاط دنیا افتخار می کنیم چرا که طلایه داران علمی کشور هستند.

دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه سفر خود با دانشجویان ایرانی در حال تحصیل در سوریه دیدار کرد.

وی در این دیدار با بیان اینکه جوانان تاریخ را خواهند ساخت و آینده بشریت در دست جوانان است، افزود: دشمنان به دنبال دین زدایی هستند؛ چون دین عامل اصلی هدایت و توفیق جوامع است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: البته بازگشت انسان ها به فطرت حقیقی هر روز بیشتر شده و زمان هدایت بشریت به سمت باورهای عمیق دینی است.

دکتر عین اللهی با بیان این که در گام اول انقلاب جوانان زحمات بسیاری کشیدند و شهدای زیادی دادیم، بیان کرد: این امر رسالت شما را در گام دوم انقلاب بیشتر کرده و باید راه صحیح را به دنیا نشان دهید.

کسب مرجعیت علمی، توصیه خاص رهبر انقلاب

وی توصیه خاص رهبر معظم انقلاب را کسب مرجعیت علمی عنوان کرد و گفت: شما جوانان باید به بالاترین تخصص ها و قله های علمی برسید و راه را برای بقیه باز کنید. دشمنان مانع رشد علمی جوانان ما هستند. آنها بهترین دانشمندان ما را ترور می کنند چرا که تحمل رشد و توفیقات علمی ایران را ندارند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه شما جوانان مستعد و از توانمندی های فراوان برخوردار هستید و رشد شما مهمترین عامل توفیق کشور است، افزود: تکلیف شما که در نوک پیمان مقاومت اسلامی قرار دارید، بیشتر از بقیه است. شما خود را رزمندگان علمی ایران بدانید و بر رسالت علمی خود متمرکز شوید.