کدام نامزدهای جبهه مردمی، ثبت نام می‌کنند؟

شورای مرکزی جبهه مردمی، تصمیم گیری درباره تعداد ثبت نام کنندگان از میان کاندیداهای جبهه را به روز چهارشنبه موکول کرد.

به گزارش نویدتهران وبه نقل از روابط عمومی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی،هیئت رییسه شورای مرکزی این جبهه تصمیم‌گیری درباره تعداد نهایی ثبت‌نام‌کنندگان از میان کاندیداهای جبهه را به روز چهارشنبه موکول کرد.
این تصمیم در آخرین نشست هیئت رییسه که دوشنبه شب برگزار شد اتخاذ گردید.
در این جلسه که‌ تعدادی از اعضای شورای مرکزی هم حضور داشتند، مقرر شد با توجه به اینکه پس از اخذ آرای اعضای محترم جبهه در مجمع ملی، تصمیم‌گیری درخصوص تعداد و ترکیب نامزدهای جبهه مردمی برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی برعهده شورای مرکزی است، این موضوع پس از مشورت با نامزدهای جبهه، در نشست روز چهارشنبه شورا که با حضور نامزدها تشکیل می‌شود، مورد بحث قرار گیرد.
از این رو ثبت نام نامزدهای جبهه مردمی به روزهای آتی موکول می‌شود. در این جلسه از تلاش و همراهی و سعه صدر نامزدهایی که در مجمع اخیر جبهه مردمی در ترکیب پنج نفر نخست قرار نگرفتند، تقدیر و تشکر شد و از اعلام آمادگی ایشان برای کمک به نامزد نهایی که نشان از روحیه انقلابی و پایبندی به تعهدات دارد، تجلیل شد‌.