به مقیاس۴.۰ریشتر؛

کاکی دربوشهر لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۴.۰ریشتركاكي در بوشهر رالرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان بوشهر ، بزرگي ۴.۰
تاريخ وقوع زلزله:
يكشنبه، ۹ اريبهشت ۱۳۹۷ در ۰۸:۱۳:۳۴
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۸-۰۴-۲۹ ۰۳:۴۳:۳۴
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۰

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۲۸.۳۶ شمالي و ۵۱.۶۰ شرقي
عمق: ۲۰ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان بوشهر

فاصله‌ها:
۸ كيلومتري كاكي، بوشهر
۱۶ كيلومتري شنبه، بوشهر
۳۵ كيلومتري آبدان، بوشهر