وزیرآموزش و پرورش در جمع فرهنگیان کاشان خبرداد:

کاهش 40درصدی مدارس نا امن با مشارکت خیرین مدرسه ساز

 

وزیرآموزش و پرورش از کاهش 40درصدی مدارس نا امن با مشارکت خیرین مدرسه سازخبرداد.

پيش از ظهر امروز فخرالدین دانش آشتیانی در جمع فرهنگیان کاشان با قدردانی از مشارکت خیرین مدرسه ساز اظهارکرد: سرمایه گذاری در آموزش و پرورش با هیچ جا قابل قیاس نیست چون زمینه را برای رونق اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی فراهم می سازد .

به گزارش نویدتهران وبه نقل ازمرکز روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی با اشاره به حضور خیرین در قالب طرح مدرسه یار تصریح کرد: این طرح از کارهای بزرگی است که موجب افزایش توانمندی و کیفیت بخشی به آموزش و پرورش شده است .

وزیرآموزش و پرورش خاطرنشان کرد: راه حل توسعه در هر کشور توجه به سرمایه های انسانی است، و راه حل رشد سرمایه های انسانی توجه به آموزش و پرورش است، بنابراین سرمایه گذاری درآموزش و پرورش زمینه را برای رونق اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی فراهم می سازد .

عضوکابینه تدبیر وامید تعداد کلاس های نا امن را68 هزار کلاس دانست وافزود: 70 درصد مدارس در ایران نا امن بوده است که با کمک خیرین و سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس این آمار به 30 درصد کاهش یافته است، که البته برای بازسازی آن ها 120 هزار میلیارد ریال بودجه لازم است تا این کلاس ها ایمن شود.

دکتر دانش آشتیانی گفت: بودجه آموزش و پرورش در مدت سه سال گذشته سه برابر شده و به 300 هزار میلیارد ریال رسیده است در حالی که پیش از این بودجه آموزش و پرورش به 160 هزار میلیارد ریال می رسید.

وی خاطرنشان کرد: علی رغم سرمایه گذاری های خوبی که در آموزش و پرورش انجام شده، تا رسیدن به وضعیت مطلوب راه زیادی مانده است.

ارتقاء شأن و جایگاه معلمان در جامعه از مهمترین برنامه های وزارتخانه است

وزیرآموزش و پرورش نقش معلمان در اجرای سند تحول را کلیدی دانست وافزود: نیازمند ورود نیروهای متخصص و نخبه به آموزش وپرورش هستیم که البته این امر با برنامه ریزی دقیق امکان پذیر خواهدبود.

دکتر دانش آشتیانی ازمدیر و معلم به عنوان دو عامل تاثیرگذار یادکرد و افزود: کاهش تصدی گری حوزه های ستادی وتفویض اختیار به مدراس ازجمله برنامه هایی است که در دستور کار این وزارتخانه قراردارد.

عضوکابینه تدبیر وامید افزود: یکی از مشکلات اساسی ساختار آموزش و پرورش تعداد زیاد دستورالعمل ها و بخش نامه هاست که 90 درصد وقت مدیران و عوامل اجرایی مدارس را می گیرد و باید به حداقل برسد.

وی ازتصمیم برای واگذاری اختیارات به شوراهای آموزش و پرورش برای برنامه ریزی در استان هاخبرداد وتصریح کرد: اصلاح فرآیند ارزیابی معلمان باید در داخل مدرسه و کلاس صورت گیرد .

دكتر دانش آشتياني به مسأله هدایت تحصیلی اشاره کرد وخاطرنشان کرد: وظیفه ما در هدایت تحصیلی دانش آموزان بسیار مهم است، بنابراین در شهرهایی مثل کاشان، نطنز، اردستان و زواره باید به رشته هایی مثل رشته گردشگری اهمیت بیشتری داده و دانش آموزان به این رشته ها هدایت شوند .