براساس گزارش سازمان پزشكي قانوني كشور؛

کاهش ۱۳ درصدی تلفات غرق شدگی در ۵ ماهه امسال

به گزارش نویدتهران،در پنج ماهه نخست سال جاری آمار تلفات غرق شدگی در کشور ۱۳٫۵ درصد کاهش یافت. این آمار از ۵۹۹ فوتی در پنج ماهه سال گذشته به ۵۱۸ کشته در پنج ماهه اول امسال رسید.

در این مدت از کل تلفات غرق شدگی ۴۴۷ نفر مرد و ۷۱ نفر زن بودند، این در حالی است که تعداد مردان فوت شده بر اثر غرق شدگی در پنج ماهه سال گذشته ۵۰۴ و تعداد زنان ۹۵ نفر بوده است.

بر اساس این گزارش در این مدت استان های خوزستان با ۶۵، گیلان با ۵۲ و مازندران با ۵۰ فوتی بیشترین آمار تلفات غرق شدگی را داشته اند.

همچنین در پنج ماهه امسال، بیشترین تلفات با ۱۵۱ فوتی در مرداد و کمترین آن با ۵۳ فوتی در فروردین ماه ثبت شده است. ضمن آنکه آمار تلفات غرق شدگی در مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته تغییر چندانی نداشته و با رشد ۰٫۷ درصدی مواجه بوده است.

رودخانه ها بیشترین آمار غرق شدگی در ۵ ماهه امسال را داشته اند

مطابق روال معمول در پنج ماهه امسال نیز رودخانه ها بیشترین آمار تلفات غرق شدگی را داشته است. در این مدت ۱۴۱ نفر در رودخانه ها جان خود را از دست داده اند در حالیکه آمار تلفات غرق شدگی در دریا برابر با ۱۰۲ نفر(۱۱ نفر در محدوده مجاز و ۹۱ نفر در محدوده خارج از طرح) جان باخته اند.

پس از رودخانه و دریا، دریاچه مصنوعی و سد با ۶۹، استخر کشاورزی با ۵۶، کانال با ۴۵، استخر شنا با ۳۱، چاه با ۱۶، حوض و حوضچه با ۵، و دریاچه طبیعی با ۴ فوتی به ترتیب بیشترین آمار تلفات غرق شدگی پنج ماهه امسال را داشته است. بر اساس این آمار ۲۹ نفر نیز در سایر مکان های آبی جان خود را از دست داده اند.