استاندار تهران عنوان کرد:

کاهش ۱۰ درصدی فاصله گذاری اجتماعی در تهران


به گزارش نویدتهران،استاندار تهران با اشاره کاهش ۱۰ درصدی فاصله گذاری در تهران و افزایش بستری ها بر استمرار و افزایش اثربخشی طرح شهید سلیمانی تاکید کرد.

انوشیروان محسنی بندپی در جلسه ستاد استانی کرونا اظهار داشت: روند شیب بیماری در کشور صعودی است و ‌در برخی استان ها مثل خوزستان وارد پیک سوم شده اند و این هشدار برای استان تهران است.

وی با اشاره به اینکه در شهرستان شهریار در هفته گذشته هم افزایش بستری و افزایش فوتی ها را شاهد هستیم، افزود: در حال حاضر استان تهران به لحاظ شیوع بیماری کرونا هفتمین و در فوتی ها هفدهمین استان کشور است.

استاندار تهران عنوان کرد: در هفته جاری ۱۰ درصد فاصله گذاری ها در تهران کاهش پیدا کرده و به تبع آن افزایش بستری ها را شاهدیم و باید طرح شهید سلیمانی را اثر بخش تر اجرا کنیم.

محسنی بندپی سپس گفت: با توجه به ایام پایانی سال قطعا تجمع افراد را در بانک ها شاهدیم و ارتقا خدمات الکترونیک بانک ها و همچنین افزایش مبلغ تراکنش ها ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: اگر زمان آزمون های استخدامی دانشگاهی به تعویق بیفتد هیچ اشکالی ندارد و معنایی ندارد که ۴ ساعت افراد در محلی تجمع کنند و آزمون بدهند؛ چراکه امروز با چرخش ویروس انگلیسی در کشور و استان تهران هیچ گروه سنی مصونیت ندارد به طوریکه شاهد افزایش بستری ها در سنین ۱۰ و زیر ۱۰سال هستیم.

استاندار تهران سپس ادامه داد: برای ایام نوروز باید تدبیر شود تا شرایطی را در تهران فراهم کنیم که تاب آوری اجتماعی و تجدید روحیه شهروندان ارتقا یابد.