هفتاد و سومین مرحله یارانه نقدی ؛

چهارشنبه26 اسفند1395به حساب سرپرستان واریز خواهدشد.

به گزارش نویدتهران،زمان واریز یارانه اسفند ماه مشخص شد
هفتاد و سومین مرحله یارانه نقدی مربوط به اسفند ماه 95 بامداد چهارشنبه 26 اسفند ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد شد.
لازم به ذکر است که مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشمولان دریافت یارانه نقدی همچون ماه گذشته 45 هزار و 500 تومان است.
براساس آخرین آمار اعلام شده، بیش از 74 میلیون ایرانی یارانه نقدی دریافت می کنند.