نقوی‌حسینی مطرح کرد:

چرا ترامپ بر تمدید فرمان ضد مهاجرتی اصرار دارد / فرازوفرود اقتصاد آمریکا زیر سایه سیاست ضدمهاجرت

به گزارش نویدتهران،سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اصرار ترامپ بر تمدید فرمان ضد مهاجرتی را موضعی حقوق بشری است که آپارتاید نژادی دانست.
سید حسین نقوی حسینی در خصوص اصرار ترامپ بر تمدید قانون ضد مهاجرت حتی با وجود تعطیلی دولت آمریکا، گفت: مواضع ضد مهاجرتی ترامپ ابعاد مختلفی در پی دارد، در واقع نوعی از مواضع ضد حقوق بشری است که آپارتاید نژادی را تبلیغ و ترویج می‌کند لذا موجب بی‌حیثیتی آمریکای مدعی دموکراسی و آزادی اطلاعات خواهد شد.

نماینده مردم پیشوا و ورامین در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از سوی دیگر مسائل اقتصاد داخلی آمریکا با مشکلات جدی روبه رو می‌شود، زیرا بسیاری از مهاجرین فعالیت اقتصادی در ایالات متحده دارند، بنابراین وضعیت اقتصادی را از شرایط کنونی هم وخیم‌تر خواهد کرد.

وی با بیان اینکه نظام سیاسی آمریکا با نوعی فروریزش روبه‌رو است، افزود: ترامپ به دلیل وضعیت داخلی آشفته آمریکا به دنبال انداختن مشکلات بر سر مهاجرین است، از این رو فرمان ضد مهاجرتی را فریاد می‌زند با این ادعا که از افزایش مشکلات جلوگیری کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با ادامه وضعیت فعلی و تاکید ترامپ بر سیاست‌های ضد مهاجرتی نه تنها مشکلات آمریکا حل نمی‌شود بلکه بر وضعیت وخیم اقتصادی دامن می‌زند.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا با اصرار بر مواضع ضد مهاجرتی خود و با انتقاد از تعلل اعضای کنگره در تغییر قوانین مربوط به مهاجرت، گفت اگر قانون مهاجرت تغییر نکند،همان بهترکه دولت تعطیل شود.