وزیر دادگستری در همایش سراسری خدمات الکترونیک قضایی:

پیشگیری از بروز مفاسد احتمالی از اهداف طرح خدمات الکترونیک قضایی است

به گزارش نویدتهران، وزیر دادگستری گفت : پیشگیری از بروز مفاسد احتمالی، افزایش دقت در روند دادرسی، جلوگیری از سفر‌های غیرضروری، رفع اطاله دادرسی و دسترسی آسان به خدمات قضایی از اهداف طرح خدمات الکترونیک قضایی است.
علیرضا آوایی وزیر دادگستری در همایش سراسری خدمات الکترونیک قضایی اظهار کرد: خدا راشاکرم که توفیق شرکت در این همایش نصیبم شد و از زحمات رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و همکاران به جهت تحولی که در این حوزه به وجود آمده، تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: بدیهی است هدف از تمامی اقدامات صورت گرفته در حوزه فناوری اطلاعات تسهیل در خدمات‌رسانی به مردم و افزایش رضایتمندی عمومی است.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: حسن رفتار همکاران قضایی با مردم و اعتماد کامل و بدون شائبه مردم به سلامت کامل کارکنان قوه قضاییه، انجام دادرسی عادلانه و اطمینان عمومی از انجام آن، صبر و حوصله همکاران در جهت استماع اصحاب دعوا، اطمینان مردم از رسیدگی‌های حرفه‌ای به پرونده‌ها و به دور از تاثیرپذیری از هیجانات اجتماعی و جریانات سیاسی و… از عوامل مهم در گسترش رضایتمندی است.

آوایی با بیان اینکه از نظر تقنینی ضعف داریم، گفت: ظرفیت انجام تغییرات بیشتر برای رسیدن به اهدافی که در راستای عدالت قضایی در نظر گرفته شده در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه وجود دارد و انشالله در این مسیر با موفقیت حرکت کنند.

وزیر دادگستری با اشاره به توسعه مدیریت پرونده قضایی، تصریح کرد: پیشگیری از بروز مفاسد احتمالی، افزایش دقت در روند دادرسی، جلوگیری از سفر‌های غیرضروری، رفع اطاله دادرسی و دسترسی آسان به خدمات قضایی از اهداف طرح خدمات الکترونیک قضایی است.

وی با اشاره به ابلاغ الکترونیک قضایی، اضافه کرد: در این زمینه نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده است، وظیفه خود می‌دانم از رئیس قوه قضاییه و آقای شهریاری در زمینه توسعه طرح خدمات الکترونیک قضایی تشکر و قدردانی کنم.