دکتر ولایتی در حاشیه مراسم رونمایی از کتاب خلیج فارس؛

پیشبرد فناوری هسته‌ای، برای حفظ منافع ملی

به گزارش نویدتهران،مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل گفت: هرگاه که صلاح بدانیم در جهت حفظ منافع ملی و در پیشبرد فناوری هسته‌ای لحظه‌ای درنگ نمی‌کنیم.

علی اکبر ولایتی در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم رونمایی از کتاب خلیج فارس افزود: جمهوری اسلامی ایران برای حفظ منافع ملی خودش از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کند.

وی گفت: سخنان خارج از منطق و غیر مسئولانه دیگران هیچ تأثیری در اقدامات به حق ایران و جمهوری اسلامی در دفاع از منافع ملی خودش نخواهد داشت.

این کتاب حاوی اسناد بین المللی و نقشه‌های تاریخی درباره خلیج فارس است که به ۱۰ زبان خارجی ترجمه شده است.