مدیر پیام رسان سروش:

پیام رسان‌های داخلی قابلیت رقابت با پیام رسان‌های خارجی را دارند

به گزارش نویدتهران،سيد جعفر خورشاد در ارتباط تلفني با بخش گفتگوي ويژه خبري شبکه دو سيما افزود: اين در حالي است که سرويس خوب فني از نظر زيرساخت به پيام رسان هاي داخلي داده نمي شود.
وي گفت: ساز و کارهاي مشخصي براي حمايت از پيام رسان هاي خارجي وجود ندارد اما با اين وجود ما مي توانيم با پيام رسان هاي خارجي رقابت کنيم.
رئيس اتحاديه کسب و کارهاي مجازي کشور هم در اين برنامه گفت: از ۱۹ هزار صاحب کانال تلگرامي که براي کسب و کار تقاضايشان را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارائه کرده اند ۹ هزار کانال به اين اتحاديه معرفي شده است.
محمد کرمي افزود: اينکه بستر مناسب براي توسعه تلگرام را فراهم کنيم و بعد به يکباره آن را فيلتر کنيم اشتباه است.
وي گفت: اين کار هيچ کمکي به پيام رسان هاي داخلي نکرده است و بسياري از مردم براي باقي مانده در فضاي تلگرام به فيلترشکن ها روي آورده اند که اين مسئله بسيار خطرناک است.
عليرضا شاه ميرزايي کارشناس فضاي مجازي هم در اين برنامه گفت: تلگرام در ايران بيش از ۴۰ ميليون نفر کاربر دارد و از ۳۰ درصد ترافيک کل اينترنت کشور بر روي اين پيام رسان است.
وي افزود: تاکنون تلگرام بطور جدي بستري براي کسب و کار در فضاي مجازي نشده است.
شاه ميرزايي گفت: تلگرام تنها در ايران قالب شده است اما به هيچ قانوني پايبند نيست و اين در حاليست که در حدود ۳۰ کشور دنيا مردم از پيام رسان هاي بومي آن کشور استفاده مي کنند.
وي با بيان اينکه دولت از پيام رسان هاي داخلي حمايت نکرد افزود: بايد با حمايت از پيام رسان هاي بومي جايگزين هاي مناسبي را براي تلگرام ايجاد کنيم.
ياسر جلالي کارشناس فضاي مجازي هم در اين برنامه گفت: بايد از پيام رسان به عنوان آينده زندگي ايرانيان در بستر ديجيتال نام ببريم.
وي با بيان اينکه نبايد موضوع تلگرام را سياسي بدانيم افزود: مردم از فيلترينگ تلگرام ناراحت هستند و برخورد با اين پيام رسان باعث ايجاد اختلال در شبکه اينترنت کشور شده است.
اين کارشناس فضاي مجازي گفت: بر اساس يک تحقيق ميداني ۸۰ درصد از مردم گفته اند اولويت اصلي شان در تلگرام ارتباط و تعامل است.
جلالي افزود: در اين تحقيق ۷۰ درصد مردم گفته اند به علت نبود پيام رسان جايگزين به تلگرام روي آورده اند و ۶۵ درصد آنان اظهار داشته اند که چنانچه پيام رسان ايراني مناسب در اختيار داشته باشند از آن استفاده مي کنند.
وي گفت: مخاطبان اين پيمايش ميداني، کيفيت، عدم امکام هک شدن و امکانات زياد را عامل اصلي رويکردشان به تلگرام اعلام کرده اند.
جلالي افزود: مي توان در فرصتي شش ماهه تا يک ساله بستر مناسبي را براي استفاده مردم از پيام رسان هاي داخلي ايجاد کرد.
اين کارشناس فضاي مجازي تصريح کرد: بايد قوانين لازم براي حمايت از پيام رسان هاي داخلي در رقابت با مشابه خارجي وضع شود پيام رسان هاي داخلي مورد حمايت قرار گيرند.