مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري؛

پيدا شدن جعبه سياه هواپيماي ATR تاييد شد

به گزارش نویدتهران،مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري خبر پيدا شدن جعبه سياه هواپيماي ATR را تاييد کرد.
رضا جعفرزاده اظهارداشت: روز گذشته كوهنوردان اعزامي عضو گروه تجسس در ارتفاعات دنا موفق به يافتن جعبه سياه هواپيماي ATR شدند اما تا زمان انتقال قطعات و شناسايي آن توسط تيم تخصصي بررسي سانحه امكان تاييد رسمي يافتن جعبه سياه از طرف سازمان هواپيمايي كشوري ممكن نبود.

وي افزود: در حال حاضر جعبه هاي FDR و CVR هواپيماي ATR سانحه ديده، تحويل مقامات قضايي داده شد و پس از انجام تشريفات قانوني جهت بررسي محتويات آن تحويل تيم بررسي سانحه سازمان هواپيمايي كشوري خواهد شد.

جعفرزاده تصريح كرد: در حال حاضر اصالت تصاوير جعبه سياه توسط تيم بررسي سانحه مورد تاييد قرار گرفته است.