در جشنواره مالک اشتر؛

پلیس پایتخت به عنوان پلیس نمونه کشوری معرفی شد

به گزارش نویدتهران،در جشنواره مالک اشتر که با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد، پلیس پایتخت به عنوان پلیس نمونه کشوری معرفی شد.

نهمین جشنواره مالک اشتر صبح امروز با حضور سر لشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، با هدف کنترل راهبردی با عنوان اشراف کلی فرماندهی برگزار شد.

بنا بر این گزارش، همه ساله آخرین وضعیت نیرو های مسلح مبتنی بر محورهای اساسی، مؤلفه و شاخص های کنترلی از طریق سلسله مراتب فرماندهی با دستورالعمل ها و فرایند مشخص از دو تیپ هم تراز گردآوری و توسط کارگروه های کارشناسی تحلیل، ارزیابی و نتیجه به همراه راهکارهای آمادگی و ارتقاء نیروها به محضر فرماندهی معظم کل قوا تقدیم می شود.

بر این اساس، نتایج حاصله از این گزارش ها، علاوه بر اینکه هر فرمانده را در رده خودش نسبت به وضعیت و عملکرد زیر مجموعه و رده های تحت امر مسئولیتی به اشراف می رساند، ترازی خواهد بود که هر سازمان و نیروها برنامه های خود را با آن تنظیم کرده و ضمن تعیین اولویت های کاری، معایب و نواقص را کشف و برای رفع آنها اهتمام می ورزند.

این گزارش می افزاید، با معرفی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به عنوان پلیس نمونه کشوری، رئیس پلیس پایتخت این موفقیت را نتیجه تلاش مجاهدانه و شبانه روزی همه کارکنان مجموعه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ خواند.

سردار رحیمی در این جشنواره اظهار داشت: فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، منویات مقام معظم رهبری و تدابیر فرمانده ناجا را سرلوحه کار خود قرار داده و مجاهدانه برای امنیت کلانشهر تهران و مبارزه با مفسدان اقتصادی، تلاش کرده و توانسته رضایت شهروندان و مقامات کشوری و لشکری را جلب کند.