مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري خبرداد؛

پرواز هواپيماهاي ATR آسمان از سرگرفته شد

به گزارش نویدتهران،مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري گفت: با توجه به بررسي هاي انجام شده پرواز هواپيماهاي ATR آسمان بلامانع اعلام شد.
رضا جعفرزاده اظهارداشت: ادامه فعاليت پرواز هواپيماهاي ATR مدل 200 و 500 شركت هواپيمايي آسمان كه در جريان سانحه 29 بهمن ماه جهت بررسي هاي همه جانبه علل بروز سانحه و اطمينان از ايمني پروازهاي اين نوع هوا پيما از سوي سازمان هواپيمايي كشوري به طور موقت و تا اطلاع ثانوي متوقف شد پس از بررسي هاي صورت گرفته و گزارش مقدماتي دفتر بررسي سانحه سازمان هواپيمايي كشوري پرواز هواپيماهاي مذكور بلامانع اعلام شد.