معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران خبرداد:

پذیرش حوزه های علمیه خواهران آغاز شد

به گزارش نویدتهران،در حال حاضر تعداد شاغل به تحصیل ۶۵ هزار نفر در سه مقطه ۲، ۳ و ۴ می باشند و تعداد فارغ التحصیل درسطح دو ۴۰ هزار نفر می باشند.
محمود خالقی پیش از ظهر امروز در نشست خبری که با موضوع پذیرش سراسری حوزه های علمیه خواهران در این مرکز برگزار شدگفت: از امروز ۳ بهمن ماه پذیرش سراسری حوزه های علمیه خواهران درسطح ۲، ۳ و ۴ همانند سال های گذشته شروع شده و تا ۳۰ بهمن ادامه خواهد داشت.

معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران با بیان اینکه در سطح دو پذیرش بدون آزمون کتبی و در دو مقطع دیپلم و سیکل قدیم از طریق جذب بالاترین معدل و قبولی در آزمون شفاهی خواهد بود، عنوان کرد: شیوه تحصیل در سطح دو به صورت حضوری و نیمه حضوری است، یعنی پذیرفته شدگان ۱۹۰ واحد را به صورت حضوری و نیمه حضوری خواهند گذراند.

وی افزود: برای سطح ۳ آزمون ورودی قرار داده شده است و پذیرش شدگان بعد از قبولی در آزمون که در ۱۴ اریبهشت برگزار می شود به صورت حضوری، غیر حضوری یا نیمه حضوری در ۱۲ رشته فقه و اصول، کلام اسلامی، کلام؛ با گرایش های امامت، مذاهب اسلامی، مهدویت، فلسفه اسلامی، تاریخ، مطالعات اسلام زنان، تفسیر علوم قرآن، اخلاق و تربیت اسلامی، مدرسی ادبیات عرب، فقه و کلام در ۶۸مدرسه تحصیل خواهند کرد.

خالقی با بیان اینکه پذیرفته شدگان مقطع سطح سه، می توانند رشته های فقه و اصول، تفسیر و تاریخ را به صورت غیر حضوری بخوانند، گفت: باقی واحدها به صورت حضوری و نیمه حضوری است.

وی گفت: پذیرش در سطح ۴ که از سال ۹۳ شروع کرده ایم،آزمون همزمان با سطح سه در ۴ رشته فقه خانواده، تفسیر تطبیقی و حکمت متعالیه، کلام اسلامی برگزار می شود و قبول شده گان در ۱۷ مدرسه علمیه فقط به صورت حضوری تحصیل خواهند کرد.

معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران عنون کرد: در حال حاضر تعداد شاغل به تحصیل ۶۵ هزار نفر در سه مقطه ۲، ۳ و ۴ می باشند، سطح دو ۵۵ هزار نفر، سطح ۳ ۹ هزار ۶۷۰ نفر وسطح چهار، ۴۱۴ نفر مشغول تحصیل و تعداد فارغ التحصیل در سطح دو و سه ۴۲ هزار ۴۹۷ نفر می باشند.

وی با بیان اینکه براساس نظام آموزش جدید در سطح ۴ فارغ التحصیل ندارشتیم. افزود: این مرکز درسال تحصیلی جدید تواند از ۲۲ هزار نفر طلبه در ۴۰۴ مدرسه علمیه پذیرای کند.

خالقی گفت: تعیین متون هم عرض یکی از فعالیت آموزشی در این مرکز بوده است. یعنی چند متن برای درس واحدی تعیین شده و مدیران مدارس به دلخواه متنی را برای تدریس انتخاب خواهند کرد.

معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران عنون کرد: از دیگر برنامه آموزشی انتخاب بخشی از متن نهج البلاغه و صحیفه سجادیه به عنوان کتاب درسی است.

وی افزود: از دیگر برنامه واگذرای مسائل آموزشی به مدیران مدارس است و راه اندازی گروهای آموزشی درهمین راستا است این مسئله برکات خوبی هم به همراه داشته است.

خالقی گفت: ثبت نام برای پذیرش به دو صورت حضوری مراجع به مرکز مدیریت حوزه های علمیه و سایت مرکز خواهد بود.